Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2012-2013

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

<
Nummer Senator Minister Datum
5-6822 Jacques Brotchi (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Standpunt
  Verzending vraag 19/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7139 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kinderen met ťťn Belgische ouder - Familienaam van de vader - Dubbele familienaam - Rechtszaak tegen BelgiŽ - Europees Hof van Justitie - Patriarchale conceptie van de familie
  Verzending vraag 9/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7140 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 4/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7141 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vlaamse luchthavens - Personeel - Bestuur der Luchtvaart - Examens - Taalwetgeving - Benadeling Nederlandstaligen
  Verzending vraag 9/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7142 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Ambtenaren - Connexe dossiers - Taalwet bestuurszaken - Taalgebruik - Taalkennis
  Verzending vraag 9/10/2012
  Antwoord 18/4/2013
5-7143 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7144
5-7144 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7143
5-7145 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Virtuele kinderpornografie - Veroordelingen - Specifieke strafbepaling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7146
5-7146 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Virtuele kinderpornografie - Veroordelingen - Specifieke strafbepaling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7145
5-7147 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Justitie  
  Bedelen met kinderen - Parketten - Huidig beleid - VN-Comitť voor de Rechten van het Kind - Aanbeveling - Werkgroep bedelende kinderen - Werkzaamheden
  Verzending vraag 9/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7148 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150
5-7149 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 6/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150
5-7150 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
5-7151 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7152
5-7152 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 19/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7151
5-7153 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7154
5-7154 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 18/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7153
5-7155 Patrick De Groote (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwetgeving - Riotgun - Jachtwapen - Centraal wapenregister
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-7156 Patrick De Groote (N-VA) minister van Justitie  
  Controle op wapens - Federale Wapendienst - Adviesraad voor wapens - Wapenproefbank - Kosten voor de overheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 14/1/2013
5-7157 Patrick De Groote (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wapenproefbank - Controle op wapens - Kosten
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 7/11/2012
5-7158 Patrick De Groote (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Controle op wapens - Kosten - Wapendiensten van de gouverneurs - Centraal wapenregister - Lokale politie
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 31/5/2013
5-7159 Patrick De Groote (N-VA) minister van Justitie  
  Lijst van vuurwapens ontworpen voor sportschieten - Categorie 6 - Pistolen van kaliber 22 - Recreatieve schietwapens
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 14/1/2013
5-7160 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De openbaarheid van bestuur
  Verzending vraag 12/10/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2440
5-7161 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Turkije - Persvrijheid - Baris Terkoglu - Beleid
  Verzending vraag 12/10/2012
  Antwoord 22/11/2012
5-7162 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane en accijnzen - Drugssmokkel - Drugshonden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7163 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Congo - Vermist parlementslid Diomi Ndongala - Dťmocratie Chrťtienne - Veiligheidsdiensten
  Verzending vraag 15/10/2012
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4441
5-7164 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Chinese telecombedrijven - Rapport van de Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - Spionagerisico - Belgische telecombedrijven - Onderzoek
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 5/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7165
5-7165 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Chinese telecombedrijven - Rapport van de Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - Spionagerisico - Belgische telecombedrijven - Onderzoek
  Verzending vraag 15/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7164
5-7166 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Wetenschappelijk platform psychofarmaca - Samenstelling - Onafhankelijkheid - Belangenvermenging
  Verzending vraag 15/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4420
5-7167 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  International Monetary Fund (IMF) - International Energy Agency - Olieprijzen - Studie - Voorspellingen - Beleid
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
5-7168 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Schepen - Koopvaardij - Piraterij - Militaire bewaking - Incident op olietanker Enrica Lexie - Juridische bescherming militairen - Jurisdictie
  Verzending vraag 15/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-7169 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De ecologische voetafdruk van BelgiŽ
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2447
5-7170 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De continuÔteit van de energievoorziening
  Verzending vraag 16/10/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2453
5-7171 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Abonnementen - Betalingsbewijzen - Afdrukkwaliteit - Klachten
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 22/3/2013
5-7172 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Gebruik - Evaluatie
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7173 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onaangekondigde flitscontroles - Gevaren - Maatregelen
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7174 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale wegcode - Verkeersborden - Kampeerwagens - Parkeerzones - Aanpassing
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 10/10/2013
5-7175 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Landsverdediging - Vluchten met F-16's - Laagvliegzones - Cijfers - Vermindering van de geluidshinder voor de omwonenden
  Verzending vraag 18/10/2012
  Antwoord 20/11/2012
5-7176 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Notionele intrestaftrek - Aftrek voor risicokapitaal - Hervorming
  Verzending vraag 19/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7177 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 19/10/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7178 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen - Hulpverleners - Tuchtmaatregelen - Nederland - BelgiŽ - Gegevensuitwisseling
  Verzending vraag 22/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4421
5-7179 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  China - Orgaantransplantaties - Transplantatietoerisme - Orgaanoogsten
  Verzending vraag 22/10/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-7180 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Jeugd en kinderen - "Demedicalisatie" - Platform psychofarma - InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid met betrekking tot de ADHD-behandeling bij kinderen - Voorschrijven van medicatie aan kinderen - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 22/10/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7181 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Stations - Automatisch aankondigingensysteem PIDAAS - Vertraging invoering - Stijging budget
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 7/2/2013
5-7182 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Modernisering rijtuigen M5 (project 3602) - Wijzigingen budget en tijdschema - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7183 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Koninklijk Conservatorium van Brussel - Renovatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 15/3/2013
5-7184 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheid - Aanwervingen - Opleidingsniveau - Lager geschoolden - Beleid - Sociale tewerkstelling
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
5-7185 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale administraties - Besparingen op interne organisatie en werking - Bestraffen van efficiŽnte administraties - Evaluatie van de efficiŽntie van een administratie
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 18/1/2013
5-7186 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nieuwe wetgevingsinitiatieven - Internetconsultatie - Burgers en middenveld
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
5-7187 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Erkenning van een onafhankelijk verklaard land - Modaliteiten - Criteria
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 29/11/2012
5-7188 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Externe servers - Cloud computing - Amerikaanse opsporingsdiensten - Patriot Act - Privacywetten - Beleid
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 4/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7189
5-7189 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Externe servers - Cloud computing - Amerikaanse opsporingsdiensten - Patriot Act - Privacywetten - Beleid
  Verzending vraag 23/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7188
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4522
5-7190 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 17/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7192
5-7191 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7192
5-7192 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7191
5-7193 Cindy Franssen (CD&V) eerste minister  
  Federaal diversiteitsbeleid - CoŲrdinatie - Implementatie Diversiteitscharter - Doelstellingen per kansengroep - Aanwervingen personen met een handicap
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 8/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7194
5-7194 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federaal diversiteitsbeleid - CoŲrdinatie - Implementatie Diversiteitscharter - Doelstellingen per kansengroep - Aanwervingen personen met een handicap
  Verzending vraag 23/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7193
5-7195 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Online toepassing "Police-on-web" - Gebruik - Evaluatie
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7196 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ladingdiefstallen - Nederland - Preventieve maatregelen - Optreden politie en openbaar ministerie - Stand van zaken in BelgiŽ - Europese aanpak
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7197 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7198
5-7198 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7197
5-7199 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station van Aarlen - Parking - Capaciteit
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 13/12/2012
5-7200 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2363
5-7201 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  De omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2454
5-7202 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  De Overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen
  Verzending vraag 25/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2484
5-7203 Richard Miller (MR) minister van Justitie  
  De repatriŽring van de lichamen van de broers AygŁn
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 21/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2508
5-7204 Richard Miller (MR) minister van Justitie  
  De visa die aan Turkse imams worden toegekend
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2509
5-7205 Richard Miller (MR) minister van Justitie  
  De door Saudi-ArabiŽ gefinancierde islamscholen in BelgiŽ
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2510
5-7206 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De oprichting van een onafhankelijke controle-instantie inzake mensenrechten
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2529
5-7207 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - GAS-boetes - Toepassing - Uitspraak van een politierechter - Sanctionerende GAS-ambtenaar
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7208 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Natuurrampen - Voorspellingen in opdracht van de overheid - Aansprakelijkheid
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 18/12/2012
5-7209 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekkem - Douanekantoor - Ingestort dak - Vlaams Gewest
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 18/12/2012
5-7210 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Stroombevoorrading - Advies
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
5-7211 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Classificatie - Neurologische aandoening - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4422
5-7212 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verzekeringen - Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Classificatie als psychische aandoening
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4423
5-7213 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Betwistingen in de medische sfeer - Statuut van gerechtsdeskundige - Classificatie van aandoeningen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4523
5-7214 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Vastgoed - Registreren - Duurtijd - Kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7215 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Drones - Gebruik - Opleiding - Verzekeringen - Wetgeving - Perceptie door bevolking
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7216 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hersentumoren - Gsm-gebruik - Causaal verband - Italiaanse rechtbank
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7217 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale economie - Projectoproep 2012 - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 28/11/2012
5-7218 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De nieuwe telecomwet - Toepassing door telecomoperatoren
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 29/11/2012
5-7219 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Accreditering van artsen - Cijfers - Kosten
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3080
5-7220 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Accrediteringscijfers tandheelkundigen - Forfaitair accrediteringshonorarium - Kosten
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3104
5-7221 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Adviserend geneesheren - Stand van zaken - Onafhankelijkheid - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3105
5-7222 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 24/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7223
5-7223 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7222
5-7224 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambulancediensten - Motorbrandstoffen - Professionele diesel - Dienstencheques
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 6/9/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3732
5-7225 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Asbestfonds - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3106
5-7226 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsenhonoraria - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3733
5-7227 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Audiciens - Toestellen - Uitgaven - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3734
5-7228 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's zonder rijbewijs - Brommobielen - Verkeersongevallen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 9/9/2013
5-7229 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onverklaarbare lichamelijke klachten - Invaliditeit - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3107
5-7230 Louis Ide (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 23/11/2012
5-7231 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bandagisten - Orthopedisch materiaal - Uitgaven - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3735
5-7232 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bariatrische geneeskunde - Uitgaven - Prestaties
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7233 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bloedtransfusiecentra - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Ivf-centra - Illegale praktijken - Controles
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3108
5-7234 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstkankerscreening - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3109
5-7235 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cataractoperaties - Anesthesieverstrekkingen - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7236 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronische zieken - Incontinentiemateriaal - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3736
5-7237 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Darmkankerpreventie - Gastroscopie - Coloscopie - Aantallen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7238 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Diabetes - Diabetespas - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 11/6/2013
5-7239 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Globale medische dossiers (GMD) - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3110
5-7240 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisbezoeken - Huisartsen - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3111
5-7241 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisbezoeken - Kinesitherapeuten - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3737
5-7242 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3738
5-7243 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Keizersneden - Recente cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 27/2/2013
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3739
5-7244 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Klinische laboratoria - Kwaliteitscontrole - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 18/3/2013
5-7245 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Magistrale bereidingen - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 19/2/2013
5-7246 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische huizen - Aantallen - Verpleegkundigen - PatiŽnten - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3740
5-7247 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Menselijke weefsels - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3742
5-7248 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opticiens - Aantallen - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3743
5-7249 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Paramedische Interventie Teams - Financiering - Analyse
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3112
5-7250 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Rustoorden voor bejaarden (ROB) - Centra voor dagverzorging (CDV) - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3744
5-7251 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tabacologen - Cijfers - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3113
5-7252 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Thuisverpleging - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3745
5-7253 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Flitspalen - Evolutie - Verkeersboetes
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 9/9/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3746
5-7254 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6802
5-7255 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wegcode - Parkeerbeleid - Aanpassing aan het kampeertoerisme
  Verzending vraag 30/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
5-7256 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Openbaarheid van bestuur - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Federale Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Procedures - Evaluatie
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7257 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Arbeidskosten - Loonkosten - Stijging - Loonsonderhandelingen - Interprofessioneel akkoord - Wet vrijwaring concurrentievermogen van 26 juli 1996 - Overschrijding van de loonnorm
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7258 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PatiŽnten - Collectieve rechten - PatiŽntenwet - Handvest van de PatiŽnten
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 21/3/2013
5-7259 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Druggebruik - Gedetineerden - Drughulpverlening - Ziekenfondsen - Terugbetaling - Middelen
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 27/6/2013
5-7260 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Druggebruik - Gedetineerden - Drughulpverlening - Terugbetaling - Middelen
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7261 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Digitale gegevens - Diefstal - Heling - Strafwetboek - Veroordelingen - Klachten - Nederland
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7262
5-7262 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Digitale gegevens - Diefstal - Heling - Strafwetboek - Veroordelingen - Klachten - Nederland
  Verzending vraag 22/11/2012
  Rappel 25/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7261
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4930
5-7263 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7265
5-7264 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7265
5-7265 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 29/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7264
5-7266 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  L'Organisation internationale de la Francophonie - Jaarlijks lidmaatschap - Franse Gemeenschap
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 17/1/2013
5-7267 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Ouderen - Inkomensgarantie - Lage pensioenen - Rijksdienst voor pensioenen - Inhaaloperatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7268 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Wanpraktijken - Klachtenbehandeling - Arrondissementskamers - Meldpunt of ombudsdienst
  Verzending vraag 22/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
 
Geherkwalificeerd als :
5-7269 Bert Anciaux (sp.a) minister van Werk  
  Dienstencheques - Uitbreiding - Tuinbouwsector - Tuinonderhoud
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/2/2013
5-7270 Fatiha SaÔdi (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Artikel 72, 2de lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2464
5-7271 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De uitwijzing van een jonge asielzoeker
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2467
5-7272 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Detachering - Loonkosten
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-7273 Danny Pieters (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Militairen - Detacheringen - Loonkosten
  Verzending vraag 6/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7274 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Voogdijdienst van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7275
5-7275 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Voogdijdienst van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7274
5-7276 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De omgang binnen politie en justitie met steeds jongere mensen die een misdrijf plegen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2442
5-7277 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De vraag van de Kansspelcommissie om een audit over de belspelletjes uit te voeren
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2462
5-7278 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De uitbreiding van de minnelijke schikking
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2485
5-7279 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Het betrekken van slachtoffers bij de strafuitvoering
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2487
5-7280 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De mail naar Open Vld-burgemeesters in verband met de vestiging van een gevangenis in ruil voor werkgelegenheid
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2489
5-7281 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De bedenkelijke ontwikkelingen in de zogenaamde diamantoorlog bij het Antwerpse parket
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2490
5-7282 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De stille dood van het penitentiair onderzoeks- en klinisch observatiecentrum
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2491
5-7283 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De onbeheersbare werklast van het gerecht
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2492
5-7284 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De adviezen van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de opvolging ervan
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2493
5-7285 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De modaliteiten bij het zetelen als lid van een volksjury
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2525
5-7286 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  De aanstelling van rechters
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2528
5-7287 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  De wet betreffende de transseksualiteit
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2535
5-7288 FranÁois Bellot (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundige - Registratie - Vroedvrouw - In aanmerking nemen van de opleiding - Voorwaarden - Advies van de Federale Raad voor de vroedvrouwen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 5/12/2013
5-7289 Dominique Tilmans (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De belastingvermindering bij aankoop van een elektrische wagen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2582
5-7290 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische beeldvorming - CT-scans na NMR-onderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3748
5-7291 Cindy Franssen (CD&V) eerste minister  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7292 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7293 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7294 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7295 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 15/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7296 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7297 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7298 Cindy Franssen (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7299 Cindy Franssen (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 8/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7300 Cindy Franssen (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7301 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 24/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7302 Cindy Franssen (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7303 Cindy Franssen (CD&V) minister van Werk  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 27/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7304 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 10/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7305 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 14/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7306 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 8/11/2012
  Antwoord 12/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7307 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 15/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7308 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 14/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7309 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
5-7310 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienstfietsen - Elektrische dienstfietsen - Overheid - Dienstverplaatsingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 22/2/2013
5-7311 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gerechtelijke politie van Brugge - Politieonderzoek - Verdwijnen van een dure horloge
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/2/2013
5-7312 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  China - Orgaantransplantaties - Mensenrechten - Transplantatietoerisme - Orgaanoogsten - Wang Lijun
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7313 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kredietratingbureaus - Collectieve procedures - Aansluiting - Kringloopfonds
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7314
5-7314 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Kredietratingbureaus - Collectieve procedures - Aansluiting - Kringloopfonds
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7313
5-7315 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Agressie tegen agenten - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 23/1/2014
5-7316 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Euro - Leefbaarheid - Toekomst - Terugkeer naar nationale munten - Plan
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 29/1/2013
5-7317 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Procedure - Toepassing - Federale ambtenaren
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7318 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 14/6/2013
5-7319 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Niet-medische kosten - Post "directie" - Uitgaven
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3393
5-7320 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Nieuwe rijbewijzen - Ondersteunende mobiele applicaties ("apps")
  Verzending vraag 22/11/2012
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4948
5-7321 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederlandse politie - Mobiele applicaties - Gestolen kunst - Vermiste personen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
5-7322 Karl Vanlouwe (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis te Brussel - Renovatie - Lopende juridische procedures - Stand van zaken
  Verzending vraag 12/11/2012
  Antwoord 1/3/2013
5-7323 Karl Vanlouwe (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis te Brussel - Renovatiewerken - Architectenbureau - Studieopdracht - Discussie - Uitkomst
  Verzending vraag 12/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7324 Karl Vanlouwe (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis te Brussel - Renovatiewerken - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Procedure - Stand van zaken
  Verzending vraag 12/11/2012
  Antwoord 12/2/2013
5-7325 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte-uitkeringen - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7326 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gedetineerden - GeÔnterneerden - RIZIV-statuut - Studie - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4424
5-7327 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Langdurig arbeidsongeschikten - Invaliden - Inhaalpremie - Beslag
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7328 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Kritisch rapport - Auteurs - Intern onderzoek - Gevolgen
  Verzending vraag 13/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
5-7329 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  E-mails - Bankwereld - "Phishing" - Oplichtingen - Bestrijding
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
5-7330 Fabienne Winckel (PS) minister van Landsverdediging  
  Het stijgende aantal zelfmoorden in het Belgisch leger
  Verzending vraag 13/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2407
5-7331 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  De graad van werkzaamheid van Belgische militairen in Afghanistan
  Verzending vraag 13/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2511
5-7332 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  De operatie Steadfast Noon 2012 in BŁchel
  Verzending vraag 13/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2536
5-7333 Richard Miller (MR) minister van Landsverdediging  
  De terugtrekking van de Belgische soldaten van de luchthaven van Kaboel
  Verzending vraag 13/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2657
5-7334 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Algemene rookregeling - Controles - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/3/2013
5-7335 Cťcile Thibaut (Ecolo) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Handipas - Enig loket - Toepassing - Termijn
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7336 Cťcile Thibaut (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Extreem vroeggeboren kinderen - Registratie - Opvolging - Geharmoniseerde methodes op nationaal niveau - Ontwikkeling
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7337 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dringende geneeskundige dienstverlening - Ambulancediensten - Ritten zonder vervoer - Niet-vergoeding - FinanciŽle last voor de ambulancediensten - Uitvoeringsbesluit van artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 - Tekort
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7338 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7834
5-7339 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Politieopleiding - Weigering kandidaten - Aantallen - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7340 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Golfkarretjes - Openbare weg - Statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/9/2013
5-7341 Cťcile Thibaut (Ecolo) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Groothertogdom Luxemburg - Wet 6148 - Grensarbeiders - Kinderbijslag - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Budgettaire impact
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7342 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Te Deum - 15 november - Magistraten - Vervoerkosten
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 28/1/2013
5-7343 Filip Dewinter (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Te Deum - 15 november - Kosten ten laste van de federale overheid - Politie-inzet
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
5-7344 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Buurtinformatienetwerken - Lokale politie - Burgers - Stand van zaken - Campagnes - Evaluatie - Wetenschappelijk onderzoek "Burgerparticipatie"
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 24/1/2013
5-7345 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Hoven van assisen - Gerechtelijke achterstand - Overzicht - Vast Bureau statistiek en werklastmeting
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 7/5/2013
5-7346 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Huiselijk, familiaal en intrafamiliaal geweld - Partnergeweld - Ouderenmishandeling
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
5-7347 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Woninginbraken - Overzicht
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7348 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Inbraken in wagens - Overzicht
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7349 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Delicten ten aanzien van politieagenten - Overzicht - Kwalificatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7350 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Openbaar vervoer - Delicten - Overzicht
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
5-7351 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Werk  
  Buitenlandse verpleegkundigen - Herkomstlanden - Ontwikkelingslanden - Braindrain - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 21/5/2013
5-7352 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2436
5-7353 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het instellen van een quotum voor de aanwerving van mensen met een beperking
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2515
5-7354 Jacques Brotchi (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De bevallingen in instellingen buiten het ziekenhuis
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2653
5-7355 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Gemeenteraadsverkiezingen - Kandidaatstelling militairen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/11/2012
  Antwoord 20/12/2012
5-7356 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Mannen - Combinatie arbeid en gezin - Vaderschapsverlof - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7357 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  DNA-stalen - Bewaring - DNA-databank - Privacy
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7358 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Brandweerlieden - Haartooi - Schorsing - Arbeidsreglement
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7359 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militaire school - Keuken - OnhygiŽnische toestand - Maatregelen - Kostprijs
  Verzending vraag 20/11/2012
  Antwoord 20/12/2012
5-7360 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  DNA-stalen - Toezicht - DNA-databank - Wettelijke mogelijkheden
  Verzending vraag 22/11/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 15/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4525
5-7361 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs - Intrekking - Duplicaat - Fraude - Databank
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 9/9/2013
5-7362 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgcentra - Monitoring medicatiegebruik - Verpleegkundigen - "DRP trigger tool" - Beleid
  Verzending vraag 22/11/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4425
5-7363 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aantal ambtenaren - Vermindering - Vervangingsratio - Gevolgen - Kwaliteit van de dienstverlening
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-7364 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Jaarverslag - Buitenlandse veiligheids- en spionagediensten - Bevriende naties
  Verzending vraag 23/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-7365 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Persoonsverwisseling - Onterechte gevangenisstraf - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 12/12/2013
5-7366 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Aanwerving van hackers - Selectieproeven - Ethisch kader
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-7367 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugstesten - Aantallen - Registratie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-7368 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Drugstesten - Aantallen
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 9/9/2013
5-7369 Cindy Franssen (CD&V) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 18/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7370 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7371 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7372 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 24/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7373 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7374 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7375 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7376 Cindy Franssen (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7377 Cindy Franssen (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7378 Cindy Franssen (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7379 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 12/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7380 Cindy Franssen (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7381 Cindy Franssen (CD&V) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7382 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 10/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7383 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7384 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Rappel 18/6/2013
  Antwoord 5/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7385 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 30/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7386 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 22/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387
5-7387 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 24/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
5-7388 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantieattest - Overlegging aan de werkgevers - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag 23/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7389 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor Arbeidsongevallen - Wet van 10†april 1971 op de arbeidsongevallen - Activiteiten voor opleiding en vakbondsvorming - Rondzendbrief
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7390 Hassan Bousetta (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Onderdanen van de Europese Unie - Uitzettingen - Statistieken
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 23/1/2013
5-7391 Hassan Bousetta (PS) minister van Justitie  
  Strafwetboek - Artikel 47bis - Verhoren - Beroep op een beŽdigd tolk - Evolutie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7392 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige jonge moeders - Moederschapshulp - Gratis dienstencheques - Onderbenutting - Informatiecampagne
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
5-7393 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  BeŽindiging van het arbeidscontract - Presteren van opzegtermijn - Afwezigheid om werk te zoeken - Verschillende interpretaties - Verduidelijking van de wet
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7394 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het nieuwe politiegebouw in Gent
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2603
5-7395 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politieagenten - Werkverzuim
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4578
5-7396 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politie - Tweetaligheidsattesten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
5-7397 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Afghanistan - Heropbouw - Internationale hulp - Donorconferentie Tokio - Belgische verbintenissen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7398 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuisopnames - Ligdagen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 18/3/2013
5-7399 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgverleners - Wet inzake de responsabilisering van de zorgverleners - Inbreuken - Cijfers
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3392
5-7400 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Permanente audit - Raadplegingen - Kinderneurologen - Pediaters
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3749
5-7401 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Toelage ter compensatie van het verbod op enige andere medische praktijk - Taalgroepen - Stijging
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7402 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Niet-EU-onderdanen - Medische zorg in BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7403
5-7403 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-EU-onderdanen - Medische zorg in BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 6/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7402
5-7404 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenfondsen - Controle op terugbetaling van geneesmiddelen - Attesten - "Bf-oorlog" - Gevolgen voor artsen en patiŽnten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 19/2/2013
5-7405 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse artsen in BelgiŽ - Erkenning door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Spreiding - Huisartsen - Specialisten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3750
5-7406 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaarten - Invaliditeit - Stand van zaken - Fraude
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3751
5-7407 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaarten - Tijdelijke situaties van beperkte mobiliteit - Voorrangskaart
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3752
5-7408 Louis Ide (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Activiteitenverslagen - Gerechtspsychiaters
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3763
5-7409 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse zorgverleners in BelgiŽ - Niet-Europese artsen - Erkenningsprocedure - Taaltest - Deelstaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3391
5-7410 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Aanvragen - Aantal - Aard
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7411 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Werkingskosten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7412 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Samenwerking met andere bestuursniveaus
  Verzending vraag 27/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7413 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Jaarverslag Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Politiediensten - Tolken - Betrouwbaarheid - Doorlichting - Controle - Nationale lijst
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7414
5-7414 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Jaarverslag Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Politiediensten - Tolken - Betrouwbaarheid - Doorlichting - Controle - Nationale lijst
  Verzending vraag 27/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7413
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4526
5-7415 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Goudvoorraad - Controle - Duitsland
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7416 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fin Shop - Openbare verkopen - Opbrengsten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7417 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fin Shop - Winkelverkoop - Opbrengsten - Onkosten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7418 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fin Shop - Recyclage - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7419 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onlineplatform voor consumentengeschillen Belmed - Resultaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 9/1/2013
5-7420 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheken - Sluitingen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3390
5-7421 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's zonder rijbewijs - "Brommobiels" - Inschrijving - Directie inschrijvingen en homologaties
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 31/5/2013
5-7422 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hospitalisatieverzekeringen - Chronische ziektes - Beperkingen - Ziekenfondsen - Assuralia - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 30/1/2013
5-7423 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De alarmerende stijging van het langdurige ziekteverzuim
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2452
5-7424 Louis Ide (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Vrijstellingen op proef - Commissies voor de bescherming van de maatschappij - EnquÍte - Resultaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3764
5-7425 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  OMNIO-statuut - Voorkeursregeling - Aantallen - Uitgaven
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Antwoord 6/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3389
5-7426 Louis Ide (N-VA) minister van Justitie  
  Uit handen geven van minderjarigen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7427 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Felink - Activiteiten - Subsidies - Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 25/4/2013
5-7428 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Werknemers in de banksector - Verloning - Overwaardering - Onderzoek in Nederland - Loonmatiging in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 18/2/2013
5-7429 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Brusselse regering - Schrapping kantoorparkeerplaatsen - Impact op de federale overheid
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 1/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7430
5-7430 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Brusselse regering - Schrapping kantoorparkeerplaatsen - Impact op de federale overheid
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 18/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7429
5-7431 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Implantaten - Kwaliteitscontrole - Kritiek van Test-Aankoop - Instrumenten - Maatregelen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 27/2/2013
5-7432 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Oorlogsmunitie - Opruiming - Operatie "Beneficial Cooperation" - Explosieven op zee - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7433 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Commissies tot bescherming van de maatschappij - Internering - Rondvraag naar cijfergegevens - Resultaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 22/1/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8489
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3765
5-7434 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Betalende sms-diensten - Misbruiken - Onderzoek van Test-Aankoop - Eisen - Strengere regels
  Verzending vraag 30/11/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-7435 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onleesbare nummerplaten - Gevolgen - Flitscontroles - Politiecontroles - Autokeuring
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7436 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Het aantal ingetrokken administratieve beslissingen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 22/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2229
5-7437 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 17/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2230
5-7438 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De integratie van het begrip opheldering in de nationale cijfers
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 19/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2249
5-7439 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het syndicaal verlof bij de politiediensten
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2260
5-7440 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de retributies die de private bewakingsfirma's jaarlijks betalen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 11/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2367
5-7441 Fatiha SaÔdi (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De loondiscriminatie op grond van seksuele geaardheid
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 25/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2390
5-7442 Caroline Dťsir (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (Betogingen)
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2425
5-7443 Richard Miller (MR) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De hygiŽne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crŤches
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 6/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2475
5-7444 Cťcile Thibaut (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het gebruik van pepperspray door de lokale en federale politie
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2480
5-7445 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het Asbestfonds
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2580
5-7446 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De overheveling van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2616
5-7447 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2621
5-7448 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de bouw
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2629
5-7449 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De studie "Does an exclusion of incapacity benefits work?"
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2661
5-7450 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale gerechtelijke politie - Directie economische en financiŽle criminaliteit - Software "Profid" - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7451 Lieve Maes (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Digitale kloof - Openbare computerruimtes - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7452 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Recht op verzaking - Aantal aanvragen - Bedragen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7453 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Internetaanbieders - Wettelijke verplichtingen - Aangiftes van auteursrechtelijke inbreuken
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7454 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bestrijding van homofobie en transfobie - Steun aan lopende projecten en acties - Netwerk - VZW Rainbowcops
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7455 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7456 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Overlegplatform
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7457 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Internationaal onderzoek
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7458 Wouter Beke (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 24/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7459
5-7459 Wouter Beke (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7458
5-7460 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BNP Paribas - Voedselspeculatie - Terugtrekking Duitse banken
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 2/4/2013
5-7461 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertrek van treinen zonder treinbegeleider - Aansprakelijkheid - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 29/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7462 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Europese Unie - Eieren - Verbod op legbatterijen - Verlaging van invoerheffingen op eieren - Dierenwelzijnsbeleid
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7463 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De veroordeling van de uitspraken van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 14/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2516
5-7464 Richard Miller (MR) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De vrijstelling van CO2-heffing die werd toegekend aan Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2539
5-7465 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie
  Verzending vraag 3/12/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3766
5-7466 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Terugvordering van ten onrechte betaalde tegemoetkomingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7467 Dominique Tilmans (MR) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De genetisch gemodificeerde organismen
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2531
5-7468 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ter beschikking stellen van diensten, personeel, uitrusting en installaties - Facturatie
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7469 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Administratiekosten - FinanciŽring van instellingen, verenigingen en organisaties - Overzicht
  Verzending vraag 4/12/2012
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4481
5-7470 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Mali - Toearegrebellen - West-Afrikaans samenwerkingsverbond ECOWAS - Afrikaanse Unie - Militaire steun
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7471 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 22/2/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8469
5-7472 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bestrijding van piraterij - Hoorn van Afrika - Fregat Louise-Marie - Bilaterale en multilaterale overeenkomsten - SomaliŽ - Somaliland
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Rappel 14/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4442
5-7473 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Welbevinden van gevangenen - Perceptie - Complementair aanbod
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7474 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Elektromagnetische straling - Cumulatieve blootstelling - Effecten op pacemakers - Onderzoek
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4426
5-7475 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve centra - Opnamecapaciteit - Structureel tekort aan bedden - Opnamecriteria
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7476 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Invrijheidstelling bij gebrek aan een tolk - Frequentie - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-7477 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-plichtige - Tabel van de bedrijfsmiddelen
  Verzending vraag 5/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7478 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Uganda - Homoseksualiteit - Anti-homowetsvoorstel - Ontwikkelingshulp - Rol ambassade
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7479 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De inning van auteursrechten in het kader van radiotransmissie- en kabeldistributiediensten
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 9/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2746
5-7480 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Terrorisme - Onderzoeken - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 7/5/2013
5-7481 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Koninklijke ondertekening van wetteksten - Buitenland - Transportkosten
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 17/1/2013
5-7482 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De evaluatie en herziening van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325 (Vrouwen, Vrede en Veiligheid)
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2144
5-7483 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De vrouwenrechten in het buitenland
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2268
5-7484 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De houding van de Marokkaanse premier ten opzichte van minister Turtelboom
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2315
5-7485 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Een subsidie aan 11.11.11 voor een verkiezingswaarnemingsmissie in Congo
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2505
5-7486 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De aanwezigheid van Belgische oorlogswapens in conflictgebieden
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2605
5-7487 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SomaliŽ en de militie Al-Shabaab
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2612
5-7488 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Somaliland en de onderhandelingen met SomaliŽ
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 17/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2617
5-7489 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het eindresultaat van de Top van de Francofonie
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2655
5-7490 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Het onderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  Verzending vraag 7/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1551
5-7491 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Informatisering - Kostenbesparingen - Administratiekosten
  Verzending vraag 7/12/2012
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4482
5-7492 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen zonder voogd - Aantallen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 21/5/2013
5-7493 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Keuze voor een asielprocedure - Termijnen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7494 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Hotelverblijf - Aantallen - Controles
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7495 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bankgegevens - Duitse tegoeden in Zwitserland - Aankoop van gegevens door Duitse overheden - Belgisch standpunt - Uitwisselingen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7496 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Prostitutie - Strafbaarheid - Vraag van vrouwenorganisaties - European Women's Lobby
  Verzending vraag 7/12/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4527
5-7497 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Armoede - Winkeldiefstallen gericht op voedingswaren - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7498 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zonnebanken - International Agency for Research on Cancer - Huidkankers - Stichting tegen Kanker - Sensibilisatie - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 9/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7499
5-7499 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zonnebanken - International Agency for Research on Cancer - Huidkankers - Stichting tegen Kanker - Sensibilisatie - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7498
5-7500 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begeleiding van uitzonderlijke transporten - Transportfirma's en begeleidingsbedrijven - Wet op de private veiligheid - Buitenlandse begeleidingsbedrijven - Controles - Melding van begeleidingen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7501 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Strafdossiers - Kopie - Griffierechten - Inkomsten
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7502 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nooddiensten - Politie - Stomme oproepen - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7503
5-7503 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Nooddiensten - Politie - Stomme oproepen - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 12/12/2013
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7502
5-7504 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Nieuwe regeling voor studentenarbeid - Evaluatie
  Verzending vraag 7/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7505 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Telefoontaps - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 7/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 18/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4607
5-7506 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4931
5-7507 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 5/11/2013
5-7508 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 18/1/2013
5-7509 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie in ruil voor minder rente
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-7510 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Werk  
  Zwartwerk in combinatie met een werkloosheidsuitkering - Vaststellingen - Fysieke controles - Maatregelen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7511
5-7511 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zwartwerk in combinatie met een werkloosheidsuitkering - Vaststellingen - Fysieke controles - Maatregelen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7510
5-7512 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Werk  
  Illegaal verwijderen van asbest - Stand van zaken - Controles
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 25/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7513
5-7513 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Illegaal verwijderen van asbest - Stand van zaken - Controles
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 31/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7512
5-7514 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
5-7515 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Malafide uitzendkantoren - Schijnzelfstandigen - Sociale fraude - Controles
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-7516 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Verschuivingen van inzet van jobstudenten ten koste van werknemers - Concurrentie met laaggeschoolden - Inbreuken
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/7/2013
5-7517 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Behandeling geÔnterneerden - Kosten
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 20/8/2013
5-7518 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Integriteitsbeleid en anticorruptiebeleid - Ranglijst Transparency International - Administratie
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 5/2/2013
5-7519 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercriminaliteit - Malware - Ransomsoftware - Losgeld - Klachten - Maatregelen
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7520
5-7520 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybercriminaliteit - Malware - Ransomsoftware - Losgeld - Klachten - Maatregelen
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7519
5-7521 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Kinderpornografie - Versleutelde bestanden - Decryptiebevel - Wetgevend initiatie
  Verzending vraag 10/12/2012
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4932
5-7522 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fraude bij internetbankieren - Vergoeding van schade - Febelfin - Wet op de elektronische verrichtingen
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 18/1/2013
5-7523 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedingsindustrie - Reclame gericht op kinderen - The Belgian Pledge - Monitoring - Maatregelen
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7524 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Werknemers - Loonkloof oudere en jongere werknemers - Hay Group - AnciŽnniteit
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 15/5/2013
5-7525 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Uitbetaling in natura
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7526 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Oudere werknemers - Strengere regels betreffende werkloosheid - Verschuivingen - Sociale zekerheid - Gezondheidszorg
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 16/1/2013
5-7527 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
  Verzending vraag 11/12/2012
  Antwoord 16/1/2013
5-7528 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse rijbewijzen - Controle van de echtheid - Valse rijbewijzen - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/12/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7529 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinstakingen - Aantallen - Verhouding werkwilligen en stakers - Infrabel - Verlofdagen
  Verzending vraag 11/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7530 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Haven van Antwerpen - Houtimport - Illegaal hout - Controles
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 29/3/2013
5-7531 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Trein Brussel Amsterdam - Fyra - Stiptheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 28/3/2013
5-7532 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning
  Verzending vraag 12/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7533
5-7533 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 14/5/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7532
5-7534 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De gevolgen van de tijdelijke onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2354
5-7535 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het tekort aan hoofdinspecteurs binnen de dienst interventie van de lokale politiezones
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2481
5-7536 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het omgaan met de criminaliteitscijfers
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2583
5-7537 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2699
5-7538 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Noordzee - Opsporing milieuverontreiniging - Inzetten van B-Hunters - Samenwerking Defensie en Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Resultaten
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7539 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De administratie Douane en Accijnzen (Werking - Opdrachten - Personeel en budget - Digitalisering)
  Verzending vraag 13/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 4/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2726
5-7540 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het investeren in kernwapens door Belgische financiŽle instellingen in eigendom of met omvangrijke aandelen van de Staat
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 29/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2729
5-7541 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring van bestuurders van kredietinstellingen
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 29/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2732
5-7542 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De sluiting van 249 belastingskantoren
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 11/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2733
5-7543 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het rapport van de Europese Rekenkamer
  Verzending vraag 13/12/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2745
5-7544 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De belastingafrekeningen
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2811
5-7545 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Open terugkeerplaatsen - Werking - Begeleiding - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 25/2/2013
5-7546 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld tegen politieambtenaren - Verbale en fysieke agressie - Arbeidsongeschiktheid - Cijfergegevens
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 23/1/2014
5-7547 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 18/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7548 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 19/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7549 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4354
5-7550 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 11/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7551 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 7/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7552 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4355
5-7553 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 21/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7554 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7555 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 17/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
5-7556 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4356
5-7557 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
  Verzending vraag 13/12/2012