Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 2012-2013

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

1 resultaat

5-3948 Bert Anciaux (sp.a) 18/9/2013
  de modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
  Gewone motie door Dirk Claes, gestemd op 22/1/2014 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 22/1/2014 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 13/3/2014 : verworpen