Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2011-2012

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
5-3355 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4133
5-3356 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4091
5-3357 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4092
5-3358 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4294
5-3359 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4093
5-3360 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4148
5-3361 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4094
5-3362 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4095
5-3363 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Brussel - Justitiepaleis - Herstellingskosten
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4298
5-3364 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ziektekosten - Hogere ziektekost - Oorzaken
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4554
5-3365 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Drones - Onbemande verkenningsvliegtuigen - Belgisch leger - Inzet - Aankoop
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4928
5-3366 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtelijke achterstand - Gepensioneerde rechters - Terugroeping - Plaatsvervangend rechter - Concretisering
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3367 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Drugbeleid - Nederland - Europese Unie - BelgiŽ - Overleg - Evolutie - Cannabis
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4555
5-3368 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geneesmiddelen - Namaak - Illegale geneesmiddelen - Bestrijding - Politie - Douane en Accijnzen
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4842
5-3369 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiecolleges - Leden - Burgemeesters - Vergoedingen - Uitzonderingen
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4843
5-3370 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4295
5-3371 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4145
5-3372 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4096
5-3373 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4097
5-3374 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3375
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4149
5-3375 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4150
5-3376 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4197
5-3377 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tandheelkundige verstrekkingen - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4198
5-3378 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Gezondheidszorgbeleid - Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4220
5-3379 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Persoonlijke politiebescherming - Voorwaarden - Aanvragen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4844
5-3380 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Gevangenen - Plaatsing - Screening - Risico-analyse - Profiel - Communicatie - Gecentraliseerde screeningdienst
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4696
5-3381 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Denemarken - Vettaks - Voedingswaren - Overgewicht - Obesitas - Relevantie - Onderzoek
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4556
5-3382 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3383 Bert Anciaux (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Vervroegd pensioen om medische redenen - Tijdelijk rustpensioen - Definitief rustpensioen - Verlenging - Tijdsduur
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4872
5-3384 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4697
5-3385 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod - Horeca - Controles - Overtredingen - Gevolgen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4557
5-3386 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Pensioencommissie - Aantal behandelde dossiers - Evolutie - Rustpensioen - Vroegtijdige tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4558
5-3387 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - EHBO - Basisopleiding - Niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4845
5-3388 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Achtervolging - Procedures
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4846
5-3389 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Metro - Politie - Metrobrigade - Organisatie - Bezetting
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4847
5-3390 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapens - Databanken - Betrouwbaarheid - Statistieken - Wapenzwendel - Nationaal veiligheidsplan
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4848
5-3391 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Scheepswrak - Belgische claims
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3392 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Veiligheid - Waarschuwingstoestel voor aankomende TGV's
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4749
5-3393 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Topfuncties - Benoemingen - Arrangementencultuur - Politieke vernieuwing - Rekrutering en selectie - Media
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3394 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Arbeidsongevallen - Veiligheid - Evolutie - Infrabel
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4750
5-3395 Sabine de Bethune (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5259
5-3396 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5278
5-3397 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5194
5-3398 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5264
5-3399 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5199
5-3400 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5207
5-3401 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5214
5-3402 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 22/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
5-3403 Sabine de Bethune (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5226
5-3404 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5232
5-3405 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5239
5-3406 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5246
5-3407 Sabine de Bethune (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
5-3408 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5279
5-3409 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 14/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
5-3410 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 27/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
5-3411 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
5-3412 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 25/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
5-3413 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5253
5-3414 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5272
5-3415 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
5-3416 Sabine de Bethune (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5260
5-3417 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5280
5-3418 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5195
5-3419 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5265
5-3420 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5200
5-3421 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5208
5-3422 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5215
5-3423 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5221
5-3424 Sabine de Bethune (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5227
5-3425 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5233
5-3426 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5240
5-3427 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5247
5-3428 Sabine de Bethune (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
5-3429 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5281
5-3430 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
5-3431 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
5-3432 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 25/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5282
5-3433 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 25/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
5-3434 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5254
5-3435 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5273
5-3436 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
5-3437 Sabine de Bethune (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5261
5-3438 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5283
5-3439 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5196
5-3440 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5266
5-3441 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 17/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5201
5-3442 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5209
5-3443 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5216
5-3444 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5222
5-3445 Sabine de Bethune (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5228
5-3446 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5234
5-3447 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5241
5-3448 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5248
5-3449 Sabine de Bethune (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
5-3450 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5284
5-3451 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5269
5-3452 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
5-3453 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5285
5-3454 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 25/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
5-3455 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5255
5-3456 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3457
5-3457 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3456
5-3458 Sabine de Bethune (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5262
5-3459 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5287
5-3460 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5197
5-3461 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 10/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
5-3462 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5202
5-3463 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5210
5-3464 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5217
5-3465 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5223
5-3466 Sabine de Bethune (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 10/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5229
5-3467 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5235
5-3468 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
5-3469 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5249
5-3470 Sabine de Bethune (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 17/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
5-3471 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5288
5-3472 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5270
5-3473 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5242
5-3474 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5286
5-3475 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 14/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
5-3476 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5256
5-3477 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5274
5-3478 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
5-3479 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4199
5-3480 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Sharia4Belgium - Shariarechtbank - Wettelijkheid
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4429
5-3481 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkenning tot ramp - Vergoedingen - Arrondissement Mechelen - Uitbetalingen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4134
5-3482 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersboete - Onbetaald - Vervangend rijverbod - Effectiviteit - Alternatief
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4021
5-3483 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsmarkt - Illegaliteit - Processen - Arbeidsinspectie - Synergie Politie en Justitie - Toiletfraude - Oost-Europese werknemers - Uitbuiting - Beleid
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4888
5-3484 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschapswacht - Gemachtigde opzichters - Opleiding
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3982
5-3485 Jan Durnez (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3103
5-3486 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire transporten - Veiligheid - Informatieverstrekking - Burgemeesters - Beleid
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4849
5-3487 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale paspoorten - Productiefout - Aansprakelijkheid - Kwaliteitscontrole
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4601
5-3488 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4698
5-3489 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Brussel-Halle-Vilvoorde - Gerechtelijk arrondissement - Werklastmeting
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4699
5-3490 Bert Anciaux (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Horeca - BTW-verlaging - Resultaten - Gevolgen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 14/11/2011
5-3491 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Luchtkwaliteit - Kantoren - Gezondheid - Impact - Actieplan
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4559
5-3492 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Luchtkwaliteit - Kantoren - Gezondheid - Impact - Actieplan
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4889
5-3493 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3494
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5053
5-3494 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3493
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5003
5-3495 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3496
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5054
5-3496 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3495
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5004
5-3497 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Schuldbemiddelaars
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4135
5-3498 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Organogram - Algemene directie - Territoriale structuur - Operationele steunstructuur
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4136
5-3499 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Mechelen - Gevangenis - Overbevolking
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4151
5-3500 Inge Faes (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene - Jaarverslagen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4137
5-3501 Dominique Tilmans (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Informatisering van het medisch dossier - Milieugebonden gezondheidsdeterminanten - Keuze - Onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3502 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  SAPA-fabriek te Ghlin - Schrappen van honderdzeventig banen - Inpassen in de fabriek van Lichtervelde
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-3503 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4105
5-3504 Muriel Targnion (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlieden - Leeftijdsgrens - Verschil tussen beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3505 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sector vqn de meubelkleinhandel - Gedwongen verkoop - Strijd - Ondernemingen in overtreding - Kruispuntbank ondernemingen - Schrappen van de lijst
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3506 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Huur - Te grote stijging ten opzichte van de index - Berekeningswijze - Referentiegegevens - Registratie van de huurcontracten - Naleving - Gebruik van de geregistreerde gegevens
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3507 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Kinderbijslag - Toekenning - Kind geplaatst in een pleeggezin - Artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag - Grondwettigheid - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 mei 2011 - Eventuele wetswijziging
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3508 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Consumentenkrediet - Microkredieten voorgesteld op internet en via sms - Geldigheid van de contracten - Gevaar voor overmatige schuldenlast
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-3509 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte van Alzheimer - Behandeling - Memantine - Terugbetaling - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3510 Olga Zrihen (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Sleepsysteem car-a-tow - Wettelijkheid van het systeem - Richtlijn 94/20/EU en richtlijn 71/320/EU - Toepassing
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3511 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6673
5-3512 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Aangifte en inning - Vereenvoudiging van de stappen - Initiatieven
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 30/11/2011
5-3513 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlieden - Intelligente uniformen - Voordelen - Gebruik
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3514 Cťcile Thibaut (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4106
5-3515 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselbanken - Europese hulp - Niet-verlenging - Gevolgen voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3516 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Trein - Draadloos internet - Wifi - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telefoonverbindingen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3965
5-3517 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3983
5-3518 Guido De Padt (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3984
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4008
5-3519 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nederland - Politie - Smartphone- en tabletapplicatie - Veiligheidsinformatie
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3985
5-3520 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Brussel - Magistratuur - Vacatures - Kandidaturen - Benoemingen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 29/11/2011
5-3521 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3522
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3966
5-3522 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3521
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3986
5-3523 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale paspoorten - Fout - Defect - FinanciŽle schade - Vergoeding
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3524 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Niet toegewezen erfenis - Opsporing gerechtigde erfgenamen - Notaris - Advocaat - Genealoog - Statuut - Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat
  Verzending vraag 19/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3525 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4700
5-3526 Bert Anciaux (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Inning auteurs- en naburige rechten - Beheersvennootschappen - Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4931
5-3527 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Thuisoppas van zieke kinderen - Buitenschoolse opvang - Fonds voor Collectieve Uitrustingen en diensten - Middelen - Regie - Gemeenschappen
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3528 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4287
5-3529 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verenigde Naties (VN) - VN-verdrag van 1961 tot voorkoming van de statenloosheid - Ratificatie - Europees Verdrag over nationaliteit van 1995
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3530 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4288
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5181
5-3531 Filip Dewinter (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Islamitische bankproducten - Lancering - Opleiding islamitisch bankieren
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4437
5-3532 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3533
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5055
5-3533 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3532
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5005
5-3534 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3535
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4981
5-3535 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3534
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5034
5-3536 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Iran - Kunstensector - Veroordelingen - Repressie - Reacties - Europese Unie (EU) - Verenigde Naties
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5099
5-3537 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Brussel - Onveiligheidsgevoel - Extra beveiliging
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4701
5-3538 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Commissaris-generaal - Selectie-examen - Klachten
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4850
5-3539 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Indignados - Politiegeweld - Mensenrechten - Imagoschade
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4851
5-3540 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Kazerne - Ongeval - Glijpaal - Richtlijnen - Cijfers
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4852
5-3541 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersovertreders - Foto's - Opnames - Internet - Schending van de privacy - Wetgeving
  Verzending vraag 20/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3542 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4152
5-3543 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4110
5-3544 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale verkiezingen - Vaststelling van het aantal mandaten - In rekening nemen van de uitzendkrachten - Arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2009 - Risico op conflicten - Maatregelen
  Verzending vraag 20/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-3545 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij de FOD Economie - Argumentatie van de ZEB-winkels - Gunstige rechtspraak - Niet-erkenning van de inbreuken
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3546 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zelfstandigen - Voorlopige sociale bijdragen - Terugbetaling - Toegepast fiscaal stelsel - Verschil tussen categorieŽn zelfstandigen - Verantwoording
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3547 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4108
5-3548 Richard Miller (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Rekrutering - Fysieke criteria
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4328
5-3549 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang - Fedasil - Extra structurele plaatsen - Hotelopvang
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4808
5-3550 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Subsidies
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4809
5-3551 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtwagens - Ongevallen - Dode hoek - Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Extra uitrusting - Onderzoek - Sensibilisering
  Verzending vraag 21/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-3552 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4416
5-3553 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4420
5-3554 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Fedasil - Verdwijningen - Child Focus - Cijfers
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4810
5-3555 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Zaak Cools - Arrest Hof van Cassatie - Motivering veroordeling - Nieuw proces
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4702
5-3556 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Zaak Bende van Nijvel - Verjaring - Misdaad tegen de mensheid
  Verzending vraag 24/10/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3557 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Pensionering jonge soldaten - Mutaties
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4932
5-3558 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Afgeschafte trein - Lijn Eupen-Brussel-Oostende - NMBS-personeel
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4751
5-3559 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Softenon - Slachtoffers - Aansprakelijkheid Belgische Staat - Verjaringstermijn
  Verzending vraag 24/10/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-3560 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingskantoren - Sluiting - Verhuis ambtenaren - Effecten
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4877
5-3561 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4417
5-3562 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang - Asielaanvraag - Gemeenschappen
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4811
5-3563 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvang in hotels - Rol Fedasil - Inspecties - Vergoedingen en budget - Follow-up en begeleiding - Verblijfplaats - Arbeidskaart
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4812
5-3564 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Fedasil - Asielzoekers - Opvangfaciliteiten - Omkadering - Kwaliteit van de opvangcentra
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4813
5-3565 Inge Faes (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4156
5-3566 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire posten - Dienst Inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Werking - Criteria - Inspectieverslagen - Resultaten
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4303
5-3567 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Methadonregistratie - Instituut van farmaco-epidemiologie van BelgiŽ - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Databank - Nationale Registratie van substitutie behandelingen - Verzameling gegevens - Publicatieverbod
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4058
5-3568 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Intelligente transportsystemen - Veiligheid - Resultaten - Projecten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gordeldracht
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4034
5-3569 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vitamine D - Tekorten - Europees onderzoeksproject Helena - Jongeren - Preventie
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5111
5-3570 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4814
5-3571 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4815
5-3572 Bert Anciaux (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4752
5-3573 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
5-3574 Bert Anciaux (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4900
5-3575 Guido De Padt (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4007
5-3576 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4045
5-3577 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4059
5-3578 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4046
5-3579 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4062
5-3580 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4066
5-3581 Guido De Padt (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4067
5-3582 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4022
5-3583 Guido De Padt (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4037
5-3584 Guido De Padt (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4039
5-3585 Guido De Padt (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4028
5-3586 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3970
5-3587 Guido De Padt (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 26/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
5-3588 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3987
5-3589 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4068
5-3590 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4035
5-3591 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
5-3592 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 14/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
5-3593 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4069
5-3594 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4065
5-3595 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4073
5-3596 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4560
5-3597 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Het relatief hoge aantal Belgische werknemers met stress op het werk
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1216
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4890
5-3598 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  de opvolging van het gecombineerde vijfde en zesde CEDAW verslag
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1281
5-3599 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1296
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5203
5-3600 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3601
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4561
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4933
5-3601 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3600
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4891
5-3602 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Oezbekistan - Katoenoogst - Kinderarbeid - Europese Unie - Onderhandelingen - Handelsovereenkomst - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4602
5-3603 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  IsraŽl - Palestina - Hamas - Gevangenenruil - Gilad Shalit - Minderjarigen - Kinderen - Unicef - Vierde Geneefse Conventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4603
5-3604 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3606
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4703
5-3605 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3606
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4934
5-3606 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3605
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4853
5-3607 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - ContinuÔteit
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4816
5-3608 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Misdaad - Geweld - Brussel - Evolutie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4854
5-3609 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Val van Kadhafi - NAVO - Mandaat Verenigde Naties - Verlenging - Operaties - Bescherming burgerbevolking - Belgische deelname - Kostprijs
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4935
5-3610 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3611
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4562
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5872
5-3611 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3610
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4855
5-3612 Bert Anciaux (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Galileo - Werking - Kostprijs
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3613
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4753
5-3613 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Galileo - Werking - Kostprijs
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3612
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4604
5-3614 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Verjonging - Vrijwillige militaire inzet (EVMI) - Werving - Evaluatie - Plannen
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4936
5-3615 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bestrijding van de armoede - Eenoudergezinnen - Alimentatiefonds - Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Evolutie - Tekort
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4878
5-3616 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rampenfonds - FinanciŽle toestand - Betalingsachterstand - Financiering - Omzet - Beheer
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4879
5-3617 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4704
5-3618 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Internet - Hotspots - Stations - Internetproviders - Beveiliging - Aanbod - Gewestelijk Expresnet
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3967
5-3619 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4299
5-3620 Philippe Mahoux (PS) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4369
5-3621 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Jeugdcriminaliteit - Minderjarigen - Misdrijven - Cijfers
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4425
5-3622 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen