Vragen om uitleg - Ingediend - 2011-2012

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

<
5-1292 Bert Anciaux (sp.a) 11/10/2011
  een verhoogde toeslag bij aankoop van treintickets op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1293 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de prenatale geslachtsselectie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3676
5-1294 Bert Anciaux (sp.a) 11/10/2011
  de doorvoer van verboden wapens in Belgi en de controle door de douane
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1295 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2011
  het Verdrag van de Raad van Europa over de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1296 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2011
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3599
5-1297 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de huidige volkstelling in Mauritani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1298 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de pelsdierkwekerijen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1299 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  het nieuwe aansluitingssysteem van buitenlandse zelfstandigen uit de Europese Unie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1300 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de praktische uitvoeringswijze van de nieuwe opzeggingstermijnen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1301 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de Telemarc-toepassing
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-1302 Claudia Niessen (Ecolo) 11/10/2011
  de problematiek van de belastingheffing op buitenlandse pensioenen die door Belgen worden gend
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1303 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  het verslag van de OESO over de Europese landbouwsteun
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-1304 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de mogelijkheid om premies maandelijks te betalen aan het Tariferingsbureau
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1312 Inge Faes (N-VA) 12/10/2011
  het Federale Aanspreekpunt Kinderontvoeringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1030
5-1313 Inge Faes (N-VA) 12/10/2011
  de getuigen in strafrechtelijke zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1031
5-1314 Inge Faes (N-VA) 12/10/2011
  de werking van de civiele bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1373
5-1315 Bert Anciaux (sp.a) 12/10/2011
  de rol van de Hasseltse procureur bij de problemen in de politiezone Hazodi
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3673
5-1316 Huub Broers (N-VA) 12/10/2011
  het oneigenlijke gebruik van landbouwvoertuigen op onze wegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1317 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2011
  de regeling van helikoptervluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1318 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de eindverantwoordelijkheid in de glycemiebepaling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3683
5-1319 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de teams psychiatrische dringende hulpverlening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3684
5-1320 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de hepatitisarts en de hervorming van de provinciale commissies Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1321 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de erkenning van de psychologie en de klinische psychologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1322 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de oprichting van de VZW e-care
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3685
5-1323 Martine Taelman (Open Vld) 13/10/2011
  de rechtspraak inzake bestaansminimum en maatschappelijke dienstverlening
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1324 Grard Deprez (MR) 13/10/2011
  het inrichten van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1573
5-1325 Grard Deprez (MR) 13/10/2011
  de staking van de call-takers bij de 101-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1574
5-1326 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het standpunt van Belgi ten opzichte van de Syrische Nationale Raad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1327 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het vrijgeven van Libische tegoeden en de rol van Belgi in de democratische transitie in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1328 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1580
5-1329 Grard Deprez (MR) 13/10/2011
  het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1575
5-1330 Grard Deprez (MR) 13/10/2011
  het verbod op pesticides die dodelijk zijn voor bijen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1331 Dominique Tilmans (MR) 13/10/2011
  de injectie van hyaluronan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1332 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de schandelijke houding van lidstaten ten opzichte van het Europees voedselprogramma voor de armste medeburgers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1581
5-1333 Dominique Tilmans (MR) 13/10/2011
  de uitbreiding van elektrische wagens
  minister van Klimaat en Energie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1584
5-1334 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de Belgische hulp aan humanitaire organisaties werkzaam in de Hoorn van Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1335 Dominique Tilmans (MR) 13/10/2011
  een erkend en volledig hartcentrum via associatie in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1336 Franois Bellot (MR) 13/10/2011
  het inleggen van de lighttrain
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3905
5-1337 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de internetfraude bij PC-Banking
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1338 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1339 Franois Bellot (MR) 13/10/2011
  de verzadiging van het Belgisch wegennet en de vorming van vele structurele files
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1340 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo en de deelname van het maatschappelijk middenveld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1341 Nele Lijnen (Open Vld) 13/10/2011
  de deontologie van de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1342 Ludo Sannen (sp.a) 13/10/2011
  bedrijfsgegevens op websites
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1343 Ludo Sannen (sp.a) 13/10/2011
  de aannemingsovereenkomsten voor de plaatsing van zonnepanelen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1344 Elke Sleurs (N-VA) 13/10/2011
  de voedselbanken
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1345 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/10/2011
  de productiefout in de Belgische internationale reispassen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1346 Bert Anciaux (sp.a) 20/10/2011
  zijn alarmerend bericht dat onze welvaart wordt bedreigd
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1347 Bert Anciaux (sp.a) 20/10/2011
  het besparingsplan van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3904
5-1348 Patrick De Groote (N-VA) 20/10/2011
  de sluiting van belastingskantoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1349 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2011
  de eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1561
5-1350 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2011
  het vergelijkend examen dat toegang geeft tot het beroep van zelfstandig kinesitherapeut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1351 Inge Faes (N-VA) 20/10/2011
  het gerechtsgebouw in Mechelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1352 Inge Faes (N-VA) 20/10/2011
  de website van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1353 Dimitri Fourny (cdH) 20/10/2011
  de afschaffing van 302 treinen door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-1354 Cindy Franssen (CD&V) 20/10/2011
  de personen tot 65 jaar met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1355 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/10/2011
  de werklast en de taalverhoudingen in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1356 Lieve Maes (N-VA) 20/10/2011
  de defecte internationale paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3852
5-1357 Elke Sleurs (N-VA) 20/10/2011
  de FINHOSTA-databank
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3686
5-1358 Martine Taelman (Open Vld) 20/10/2011
  een mogelijk misbruik van het recht om een werkloosheidsuitkering te ontvangen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1359 Louis Ide (N-VA) 20/10/2011
  de kwaliteitscontroles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1360 Bert Anciaux (sp.a) 20/10/2011
  de afhandeling van het dossier Dexia en verwanten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1361 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/10/2011
  de bouw van het megalomaan project voor de Eruopese Raad en de Raad van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1362 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de alarmerende toestand van de kopten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1363 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de Afghanistan-conferentie te Bonn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1364 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de veroordeling van de Iraanse filmmaker Jafar Panahi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1365 Ccile Thibaut (Ecolo) 20/10/2011
  de bescherming, bij aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten, van de persoonlijke gegevens die op de SIS-kaart staan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3687
5-1366 Ahmed Laaouej (PS) 20/10/2011
  het veronderstelde bestaan van een groot systeem van fiscale fraude, steunend op het gebruik van "brievenbusbedrijven" met Luxemburgs adres
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1367 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de contingentering van de studenten geneeskunde en de berekening van de "lissage"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-2092
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3689
5-1368 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het aantal en de kostprijs van de DNA-tests in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1539
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3690
5-1369 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het gemiddeld forfait hemo-, auto- en peritoneaaldialyse
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1538
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3691
5-1370 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het gebruik van quinolonen en andere antibiotica in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1537
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3692
5-1371 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de RIZIV-uitgaven voor tandheelkundige verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1536
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3693
5-1372 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het bepalen van het invaliditeitspercentage bij kinderen met het syndroom van Down
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1494
5-1373 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de beoordeling door de bevoegde medische instanties bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-624
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3694
5-1374 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de follow-up van AIDS-patinten in het buitenland en de erkenning van het referentiecentrum te Brugge
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-551
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3695
5-1375 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de dreiging van Electrabel om investeringen terug te schroeven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1376 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/10/2011
  de afwezigheid van internationale waarnemers bij de verkiezingen in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3853
5-1377 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de geconventioneerde arsten die meer aanrekenen dan de officile tarieven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3688
5-1378 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  de toetreding van Palestina tot de UNESCO
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1379 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  het Libische patrimonium en het risico op plunderingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1380 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  de betrouwbaarheid van de stresstests die de Europese bankenautoriteit oplegt
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3861
5-1381 Dominique Tilmans (MR) 27/10/2011
  de nieuwe wetgeving die de arbeidsduur van de artsen beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1585
5-1382 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de geldstroom van Belgi naar Frankrijk binnen BNP Paribas Fortis
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1383 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 27/10/2011
  de benoemingen van de nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3796
5-1384 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatiegift van ambtenaren en de gevolgen hiervan voor de veiligheid van het bloed
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten
5-1385 Claudia Niessen (Ecolo) 27/10/2011
  het indelen van de reizigers van Brussels Airport in een aantal risicogroepen, de privacy en de kans op discriminatie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-4333
5-1386 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de voordelen van wijkgezondheidscentra en hun uitbreiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1387 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de financiering van wijkgezondheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1388 Francis Delpre (cdH) 27/10/2011
  de graffiti in de kelders van de Gestapo gelegen aan de Louizalaan
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1560
5-1389 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  het relatief geringe aandeel van generieke geneesmiddelen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1390 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  het gebruik van generieke biotechnologische geneesmiddelen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1391 Nele Lijnen (Open Vld) 27/10/2011
  de intimidatie van Syrische opposanten in ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3804
5-1392 Huub Broers (N-VA) 27/10/2011
  de beeldkwaliteit van bewakingscamera's geplaatst door de overheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1393 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de uitvoeringsbesluiten aangaande de asbestziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1394 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  het subrogatierecht van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1395 Jacky Morael (Ecolo) 27/10/2011
  de levensvatbaarheid van de parlements- en presidentsverkiezingen die moeten plaatsvinden op 28 november 2011 in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1396 Martine Taelman (Open Vld) 27/10/2011
  de selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1397 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de financiering van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1398 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  het akkoord met de Franklin Sleuyter foundation inzake de registratie van orgaandonoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1399 Dirk Claes (CD&V) 27/10/2011
  de vergoeding van de vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1400 Dirk Claes (CD&V) 27/10/2011
  het doorrekenen van de personeelskosten van de private ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1401 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/10/2011
  de opsluiting van minderjarigen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1677
5-1402 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/10/2011
  de aanwezigheid van Amerikaanse legereenheden in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3855
5-1403 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de financiering van de opleiding tot ziekenhuisapotheker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1404 Inge Faes (N-VA) 27/10/2011
  de teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1405 Helga Stevens (N-VA) 27/10/2011
  de uitbating van het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1406 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de bijzondere beroepstitels in de verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1407 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/10/2011
  het onderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1551
5-1408 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/10/2011
  het tuchtonderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3856
5-1409 Helga Stevens (N-VA) 27/10/2011
  het statuut van onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1625
5-1410 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  een strengere aanpak van koppelbazen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1691
5-1411 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  zijn appreciatie van het publiceren van verkeersovertredingen op het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-1412 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de steun aan de voedselbanken
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1413 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  de verkiezingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1414 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 27/10/2011
  de terugbetaling van HAART-therapie voor patinten met hepatitis C genotype 1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1415 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2011
  de gebrekkige bestraffing van minderjarige veelplegers
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1416 Bert Anciaux (sp.a) 27/10/2011
  het waarheidsgehalte van de Belgische financile statistieken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1692
5-1417 Gler Turan (sp.a) 27/10/2011
  de aardbeving in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1418 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/11/2011
  het akkoord tussen Belgi en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1678
5-1419 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2011
  de ticketautomaten bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1420 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/11/2011
  de omkadering van gevaarlijke psychopaten door de dienst gevangeniswezen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1626
5-1421 Louis Ide (N-VA) 7/11/2011
  de recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1603
5-1422 Frank Boogaerts (N-VA) 7/11/2011
  de niet-gehomologeerde systemen voor trajectcontrole in Gentbrugge en in Turnhout
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1593
5-1423 Louis Ide (N-VA) 7/11/2011
  de beslissingscyclus binnen de Directie-generaal personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1604
5-1424 Huub Broers (N-VA) 7/11/2011
  het gebruik van de ondergrondse parkeergarage van het nieuwe gerechtsgebouw te Hasselt door krakers, daklozen en drugsgebruikers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1425 Huub Broers (N-VA) 7/11/2011
  de rol van zijn regeringscommissaris in de Raad van bestuur van de Gemeentelijke holding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1426 Huub Broers (N-VA) 7/11/2011
  de rol van haar regeringscommissaris in de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1427 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2011
  de lijst met veilige landen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1428 Zakia Khattabi (Ecolo) 8/11/2011
  het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1429 Freya Piryns (Groen!) 8/11/2011
  de reclame voor software op federale websites
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1771
5-1430 Nele Lijnen (Open Vld) 8/11/2011
  de verkoop op afstand van geneesmiddelen voor dierlijk gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1431 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/11/2011
  de beindiging van het gezamenlijk pilootproject van een Belgische en Nederlandse ambassade in Albani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3857
5-1432 Inge Faes (N-VA) 8/11/2011
  het jaarverslag 2010 van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1599
5-1433 Inge Faes (N-VA) 8/11/2011
  de vrijheid van meningsuiting
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1600
5-1434 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2011
  zijn inspanningen met betrekking tot de Turks-Koerdische relaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1435 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2011
  de nood aan een werklastmeting bij de verschillende rechtbanken in Brussel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1693
5-1436 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2011
  het acute tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1694
5-1437 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2011
  de betaling van boetes in het kader van de vliegbewegingen rond Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1695
5-1438 Lieve Maes (N-VA) 10/11/2011
  de kunstcollectie van Dexia Bank
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1439 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de uitvoering van het luchthavenakkoord
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1696
5-1440 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  het hoge cijfer van herval (n derde) van jonge delinquenten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1697
5-1441 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de aangekondigde staking van de Brusselse metrobrigade
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1442 Luc Sevenhans (N-VA) 10/11/2011
  de impact van lopende zaken op de aanduiding van hogere en opperofficieren
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1616
5-1443 Luc Sevenhans (N-VA) 10/11/2011
  de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1444 Louis Ide (N-VA) 10/11/2011
  de referentiebedragen voor de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1605
5-1445 Ahmed Laaouej (PS) 10/11/2011
  de accijnsfraude naar aanleiding van het oneigenlijke gebruik van landbouwtractoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1446 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van bepaalde ondernemingen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1447 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  het register van vervangende ondernemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1448 Grard Deprez (MR) 10/11/2011
  de maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1576
5-1449 Christine Defraigne (MR) 10/11/2011
  het niet naleven van het bestek betreffende het beheer van het hondenregister en de uitreiking van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1570
5-1450 Grard Deprez (MR) 10/11/2011
  de productiefout in bijna een half miljoen Belgische internationale paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1451 Dominique Tilmans (MR) 10/11/2011
  de medische reclameaanbiedingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1586
5-1452 Ccile Thibaut (Ecolo) 10/11/2011
  de samenwerking met de Franse autorit de sret nuclaire
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3862
5-1453 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2011
  de besparingen van Europa op de voedselhulp
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1454 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  het afkopen van een vordering in de Sabena-strafzaak
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1698
5-1455 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de verkoop van Ethias Bank aan een nieuwe speler binnen de banksector
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1456 Luc Sevenhans (N-VA) 16/11/2011
  de opleiding van Congolese militairen
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1617
5-1457 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/11/2011
  de rol van de AQIM en het Polisario bij de ontvoering van de drie Europeanen in Algerije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3858
5-1458 Luc Sevenhans (N-VA) 16/11/2011
  de levering van Franse fregatten aan Griekenland
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1618
5-1459 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/11/2011
  het terugsturen van gevangenen met Marokkaanse nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1552
5-1460 Zakia Khattabi (Ecolo) 16/11/2011
  de strijd tegen mensenhandel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1679
5-1461 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  de mogelijkheid van een gecordineerde aanpak bij het terugvorderen van geroofde schilderijen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1462 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  de toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3900
5-1463 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  het evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1465 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/11/2011
  het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1553
5-1466 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/11/2011
  de uitlatingen van de Congolese presidentskandidaat Etienne Tshisekedi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1467 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/11/2011
  het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1554
5-1468 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1563
5-1469 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  het tekort aan huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1699
5-1470 Bart Tommelein (Open Vld) 16/11/2011
  de readmissieakkoorden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1471 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  de verhouding tot Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3859
5-1472 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  de bewapening van Belgische schepen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1700
5-1473 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  een mogelijke rem op de toepassing van de wet op de opheffing van het bankgeheim
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1701
5-1474 Marleen Temmerman (sp.a) 16/11/2011
  de online vaderschapstesten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1475 Bert Anciaux (sp.a) 16/11/2011
  het gebrek aan actie tegen de torenhoge rentestand
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1476 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  banken op de perrons van de NMBS-stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1477 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  de Belgische ondernemingen die met Iran samenwerken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1478 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  de standrechtelijke executies in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1582
5-1479 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  een mogelijk aanvechten van het Kimberley proces
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1480 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  het verslag van de AIEA inzake de nucleaire activiteiten van Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1481 Grard Deprez (MR) 17/11/2011
  de bescherming van kamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-1482 Cindy Franssen (CD&V) 17/11/2011
  de stand van zaken in de uitvoering van het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1483 Ccile Thibaut (Ecolo) 17/11/2011
  de betwisting van de naam van de Hubble-telescoop
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1681
5-1484 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  het renteverschil met Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1485 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  de aankoop van een art-nouveauhuis in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1702
5-1486 Philippe Mahoux (PS) 17/11/2011
  de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1675
5-1487 Bert Anciaux (sp.a) 22/11/2011
  de quota boetes opgelegd aan politieagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3902
5-1488 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 22/11/2011
  de verbetering van de behandeling en de verzorging van hemofilie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1564
5-1489 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 22/11/2011
  het samenwerkingsprotocol tussen Belgi en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1565
5-1490 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 22/11/2011
  de verontrustende stijging van het aantal diabetespatinten in Belgi en het onverklaarbare uitblijven van een nationale strategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1566
5-1491 Zakia Khattabi (Ecolo) 22/11/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1680
5-1492 Fabienne Winckel (PS) 22/11/2011
  de bestaande instrumenten voor bedrijfsovername
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  Vraag vervallen
5-1493 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/11/2011
  de bescherming van de persoonlijke gegevens bij aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1682
5-1494 Elke Sleurs (N-VA) 22/11/2011
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat betreft de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1622
5-1495 Louis Ide (N-VA) 22/11/2011
  de opvolging van het dossier inzake heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1606
5-1496 Louis Ide (N-VA) 22/11/2011
  de vergoeding van de gerechtspsychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1607
5-1497 Louis Ide (N-VA) 22/11/2011
  het Hadrontherapiecentrum en andere initiatieven van het nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1608
5-1498 Inge Faes (N-VA) 22/11/2011
  de aanvraag tot korting voor het personeel van het OCMW
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1601
5-1499 Bert Anciaux (sp.a) 22/11/2011
  de macabere campagne van het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1703
5-1500 Bert Anciaux (sp.a) 22/11/2011
  het gebruik van mistlichten bij files
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1704
5-1501 Bert Anciaux (sp.a) 22/11/2011
  een belastingsaanslag van de Duitse staat voor dwangarbeiders tijdens de tweede wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1502 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/11/2011
  het absentesme bij het gevangenispersoneel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-834
Heringediend als : vraag om uitleg 5-1555
5-1503 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/11/2011
  de herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal)
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-832
Heringediend als : vraag om uitleg 5-1556
5-1504 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/11/2011
  de stijging van de kosten van DNA-onderzoek als onderdeel van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-565
Heringediend als : vraag om uitleg 5-1557
5-1505 Dominique Tilmans (MR) 24/11/2011
  de risico's bij thanatopraxie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1587
5-1506 Luc Sevenhans (N-VA) 24/11/2011
  het programma van militair partnerschap met Benin
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1619
5-1507 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/11/2011
  de toetredingsonderhandelingen met Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1558
5-1508 Lieve Maes (N-VA) 24/11/2011
  de sectie"railinvest" van de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1614
5-1509 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 24/11/2011
  de overgang naar democratie in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1567
5-1510 Dirk Claes (CD&V) 24/11/2011
  de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-1511 Bert Anciaux (sp.a) 24/11/2011
  de nieuwe conflicten bij de cipiers
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1512 Huub Broers (N-VA) 24/11/2011
  het inefficint functioneren van flitscamera's bij nacht
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1595
5-1513 Frank Boogaerts (N-VA) 24/11/2011
  de zonale veiligheidsplannen
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1594
5-1514 Dominique Tilmans (MR) 24/11/2011
  de resultaten van de Environmental Performance Index 2010
  minister van Klimaat en Energie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1588
5-1515 Dominique Tilmans (MR) 24/11/2011
  het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen inzake de mobiele urgentiegroep per helikopter
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1589
5-1516 Dominique Tilmans (MR) 24/11/2011
  de inspuitbare medische hulpmiddelen voor het vullen van huidindeukingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1590
5-1517 Dominique Tilmans (MR) 24/11/2011
  de pediatrische patinten bij de spoeddiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1591
5-1518 Richard Miller (MR) 24/11/2011
  de door de Isralische regering opgelegde beperking aan financiering van NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1583
5-1519 Dominique Tilmans (MR) 24/11/2011
  de mediaberichten over de "Total Body scan" van de firma Groupon
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1592
5-1520 Bert Anciaux (sp.a) 24/11/2011
  de ingrijpende plannen van de (ad interim) directeur van een aantal federale musea
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1705
5-1521 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/11/2011
  de telefoniekosten als onderdeel van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-566
Heringediend als : vraag om uitleg 5-1559
5-1522 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/11/2011
  het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan A. Belliraj
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1627
5-1523 Bert Anciaux (sp.a) 24/11/2011
  de levenslang opgesloten gevangenen en de duidelijkheid over hun perspectief
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1706
5-1524 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de aanpassing van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van het nieuwe arbeidsregime van studenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1525 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2011
  de negatieve discriminatie omwille van etnische afkomst bij aanwervingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1707
5-1526 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de vacumtherapie in het kader van de wondzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1609
5-1527 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de taalvereisten voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1610
5-1528 Huub Broers (N-VA) 30/11/2011
  de communicatieproblemen bij het bellen van de noodcentrale in gebieden op de taalgrens
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1596
5-1529 Huub Broers (N-VA) 30/11/2011
  het foutief uitschrijven of versturen van processen-verbaal door de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1597
5-1530 Piet De Bruyn (N-VA) 30/11/2011
  de houding en rol van Belgi naar aanleiding van het homofoob optreden in Kameroen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1598
5-1531 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1611
5-1532 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1612
5-1533 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de vergoeding van auteursrechten die SABAM van internetaanbieders verlangt
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-1534 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de definitie van de rele onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1535 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de aanbevelingen van de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1536 Lieve Maes (N-VA) 30/11/2011
  het duurzaam gebruik van water door brandweer en politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1615
5-1537 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2011
  de waarschuwing voor Amerikaanse toeristen over de hoge onveiligheid van Brusselse metro- en spoorwegstations
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1708
5-1538 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2011
  het aantal buitenlandse ziekenhuispatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1709
5-1539 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2011
  het overlijden van een brandweerman bij een interventie op de autosnelweg
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1710
5-1540 Luc Sevenhans (N-VA) 30/11/2011
  het wetenschappelijk onderzoek omtrent de motivatie van daders van gewapende overvallen
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1620
5-1541 Elke Sleurs (N-VA) 30/11/2011
  de ad-hoc werkgroep palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1623
5-1542 Luc Sevenhans (N-VA) 30/11/2011
  de pantservoertuigen uitgerust met de 90 millimeter-kanonnen
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1621
5-1543 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 30/11/2011
  vrijwilligerswerk op Europees niveau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1568
5-1544 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  de houding van Belgi omtrent een nieuw protocol over clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1711
5-1545 Elke Sleurs (N-VA) 1/12/2011
  de nationale contactpunten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1624
5-1546 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  de voorlopige hechtenis en mogelijke alternatieven
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1712
5-1547 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  het aandeel van de overheid in de hoge energiekosten
  minister van Klimaat en Energie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1713
5-1548 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  de lage belastingen betaald door de vennootschappen met de hoogste winst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1714
5-1549 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de toepassing van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1230
5-1550 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  vermiste luchtdoelraketten en de beveiliging van wapendepots in Libi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1305
5-1551 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het onderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1407
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7490
5-1552 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het terugsturen van gevangenen met Marokkaanse nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1459
5-1553 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1465
5-1554 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1467
5-1555 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  het absentesme bij het gevangenispersoneel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1502
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5177
5-1556 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal)
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1503
5-1557 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de stijging van de kosten van DNA-onderzoek als onderdeel van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1504
5-1558 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de toetredingsonderhandelingen met Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1507
5-1559 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2011
  de telefoniekosten als onderdeel van de gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1521
5-1560 Francis Delpre (cdH) 15/12/2011
  de graffiti in de kelders van de Gestapo gelegen aan de Louizalaan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1388
5-1561 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1349
5-1562 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het gratis oproepnummer van de Directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
 
Herindiening van :
5-1563 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1468
5-1564 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de verbetering van de behandeling en de verzorging van hemofilie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1488
5-1565 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het samenwerkingsprotocol tussen Belgi en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1489
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5319
5-1566 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de verontrustende stijging van het aantal diabetespatinten in Belgi en het onverklaarbare uitblijven van een nationale strategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1490
5-1567 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de overgang naar democratie in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1509
5-1568 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  vrijwilligerswerk op Europees niveau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1543
5-1569 Vanessa Matz (cdH) 15/12/2011
  de vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1220
5-1570 Christine Defraigne (MR) 15/12/2011
  het niet naleven van het bestek betreffende het beheer van het hondenregister en de uitreiking van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1449
5-1571 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de zomertijd
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-851
5-1572 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de verhoging van de uitgaven verbonden aan de vergrijzing van de bevolking
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-886
5-1573 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de organisatie van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1324
5-1574 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de staking van de call-takers bij de 101-centrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1325
5-1575 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1329
5-1576 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1448
5-1577 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-741
5-1578 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de doorgang en het stoppen van een trein met radioactief afval in het station van Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Herindiening van :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5176
5-1579 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de Belgische achteruitgang inzake innovatie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1184
5-1580 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1328
5-1581 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de schandelijke houding van Lidstaten ten opzichte van het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1332
5-1582 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de standrechtelijke executies in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1478
5-1583 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de door de Isralische regering opgelegde beperking van de financiering van NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1518
5-1584 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de uitbreiding van elektrische wagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1333
5-1585 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de nieuwe wetgeving die de arbeidsduur van de artsen beperkt
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1381
5-1586 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2012
  de stellingen rond het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1451
5-1587 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de risico's bij thanatopraxie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1505
5-1588 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de resultaten van de Environmental Performance Index 2010
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1514
5-1589 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen inzake de mobiele urgentiegroep per helikopter
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1515
5-1590 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de inspuitbare medische hulpmiddelen voor het vullen van huidindeukingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1516
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5320
5-1591 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de pediatrische patinten bij de spoeddiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1517
5-1592 Dominique Tilmans (MR) 15/12/2011
  de mediaberichten over de "Total Body scan" van de firma Groupon
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1519
5-1593 Frank Boogaerts (N-VA) 15/12/2011
  de niet-gehomologeerde systemen voor trajectcontrole in Gentbrugge en in Turnhout
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1422
5-1594 Frank Boogaerts (N-VA) 15/12/2011
  de zonale veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1513
5-1595 Huub Broers (N-VA) 15/12/2011
  het inefficint functioneren van flitscamera's bij nacht
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1512
5-1596 Huub Broers (N-VA) 15/12/2011
  de communicatieproblemen bij het bellen van de noodcentrale in gebieden op de taalgrens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1528
5-1597 Huub Broers (N-VA) 15/12/2011
  het foutief uitschrijven of versturen van processen-verbaal door de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1529
5-1598 Piet De Bruyn (N-VA) 15/12/2011
  de houding en rol van Belgi naar aanleiding van het homofobe optreden in Kameroen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1530
5-1599 Inge Faes (N-VA) 15/12/2011
  het jaarverslag 2010 van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1432
5-1600 Inge Faes (N-VA) 15/12/2011
  de vrijheid van meningsuiting
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1433
5-1601 Inge Faes (N-VA) 15/12/2011
  de aanvraag tot korting voor het personeel van het OCMW
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1498
5-1602 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1238
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5339
5-1603 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1421
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5321
5-1604 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de beslissingscyclus binnen de Directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1423
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5601
5-1605 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de referentiebedragen voor de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1444
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5322
5-1606 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de opvolging van het dossier inzake heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1495
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5323
5-1607 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de vergoeding van de gerechtspsychiaters
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1496
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5600
5-1608 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  het hadrontherapiecentrum en andere initiatieven van het nationaal kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1497
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5324
5-1609 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de vacumtherapie in het kader van de wondzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1526
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5325
5-1610 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de taalvereisten voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1527
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5326
5-1611 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1531
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5961
5-1612 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1532
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5327
5-1613 Lieve Maes (N-VA) 15/12/2011
  de follow-up van het Sabena-dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1246
5-1614 Lieve Maes (N-VA) 15/12/2011
  de sectie"railinvest" van de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1508
5-1615 Lieve Maes (N-VA) 15/12/2011
  het duurzaam gebruik van water door brandweer en politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1536
5-1616 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de impact van lopende zaken op de aanduiding van hogere officieren en opperofficieren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1442
5-1617 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de opleiding van Congolese militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1456
5-1618 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de levering van Franse fregatten aan Griekenland
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1458
5-1619 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  het programma van militair partnerschap met Benin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1506
5-1620 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  het wetenschappelijk onderzoek omtrent de motivatie van daders van gewapende overvallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1540
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5723
5-1621 Luc Sevenhans (N-VA) 15/12/2011
  de pantservoertuigen die zijn uitgerust met 90 millimeter-kanonnen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1542
5-1622 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat betreft de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1494
5-1623 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  de ad-hocwerkgroep palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1541
5-1624 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  de nationale contactpunten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1545
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5328
5-1625 Helga Stevens (N-VA) 15/12/2011
  het statuut van onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1409
5-1626 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  de omkadering van gevaarlijke psychopaten door de dienst gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1420
5-1627 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1522
5-1628 Huub Broers (N-VA) 14/12/2011
  de preventieve maatregelen om aanslagen met zogenaamde vuile bommen te voorkomen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1629 Patrick De Groote (N-VA) 14/12/2011
  de oude dienstwapens van de politie die worden vervangen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1630 Lieve Maes (N-VA) 14/12/2011
  de contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5957
5-1631 Huub Broers (N-VA) 14/12/2011
  het verkeerde gebruik van de nieuwe alcoholtests door de politie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1632 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/12/2011
  het mogelijke voornemen van de Franse Gemeenschap om een top van de francofonie in Brussel te laten plaatsgrijpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-1633 Huub Broers (N-VA) 14/12/2011
  de afhandeling van autodiefstallen door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1634 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5329
5-1635 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de deontologische orden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5330
5-1636 Lieve Maes (N-VA) 14/12/2011
  het gigantisch werk bij de Federale Overheidsdienst Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1637 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  de eindejaarsaanbieding van de nationale loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1638 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de minimale verpleegkundige gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5331
5-1639 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1640 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5332
5-1641 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  een wettelijk verbod op prostitutiebezoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1642 Dimitri Fourny (cdH) 14/12/2011
  de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1643 Ccile Thibaut (Ecolo) 14/12/2011
  de mogelijke inrichting van een nieuwe NMBS-werkplaats in Stockem
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1644 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  het werken van ambtenaren na de pensioenleeftijd
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6302
5-1645 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  flaterende onderzoeksrechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1646 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  de evaluatie van de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1647 Bert Anciaux (sp.a) 14/12/2011
  de relatief lage efficintie van de Belgische ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1648 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de aanbevelingen van het Rekenhof over de faillissementsverzekering
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1649 Ludo Sannen (sp.a) 14/12/2011
  de aankondiging van een verhoging van de tarieven in de banksector
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1650 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de groene jobs
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1651 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de hervorming van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
5-1652 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het Ervaringsfonds
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1653 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het betaald educatief verlof
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1654 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  alternerend leren
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1655 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de definitieve arbeidsongeschiktheid
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1656 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1657 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1658 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de uitbuiting van werknemers in de Brusselse stations
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1659 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de professionele inschakeling van arbeidsongeschikten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5958
5-1660 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5334
5-1661 Inge Faes (N-VA) 14/12/2011
  de opleiding tot politieagent en inspecteur
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1662 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/12/2011
  het gebruik van spionagesoftware door de Belgische Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1663 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5602
5-1664 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de mogelijke inzage van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1665 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  de strijd tegen geweld op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1666 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het voornemen van de Europese Commissie om talent uit het zuiden van het Middellandse Zeegebied aan te trekken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1667 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de audiovisuele sector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1668 Franois Bellot (MR) 15/12/2011
  de sancties die de politierechtbanken opleggen aan wegpiraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1669 Grard Deprez (MR) 15/12/2011
  het plan om in het Franse Givet een verbrandingsoven voor papierafval te vestigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1670 Alain Courtois (MR) 15/12/2011
  het tekort aan Brusselaars in de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1671 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het "decompressie-sassen"-project
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1672 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor Belgi
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-1673 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de allerslechtste score van Belgi bij het tewerkstellen van nieuwe migranten
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1674 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de Europese richtlijn die stelt dat ook vzw's de vrijemededingingsregels moeten toepassen
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-1675 Philippe Mahoux (PS) 15/12/2011
  de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1486
5-1676 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het koninklijk besluit betreffende de subsidiring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die verwikkeld zijn in een gerechtelijke procedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1253
5-1677 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  de opsluiting van minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1401
5-1678 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het akkoord tussen Belgi en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1418
5-1679 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  de strijd tegen mensenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1460
5-1680 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1491
5-1681 Ccile Thibaut (Ecolo) 15/12/2011
  de betwisting van de naam van de Hubble-telescoop
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1483
5-1682 Ccile Thibaut (Ecolo) 15/12/2011
  de bescherming van de persoonsgegevens bij aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1493
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5768
5-1683 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het dossier-Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1684 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een complex van stichtingen en vennootschappen waarin een lid van de Koninklijke familie actief blijkt te zijn
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-797
5-1685 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de bevoorrading van militairen op buitenlandse zendingen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1189
5-1686 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de overdracht van patrimonium van de federale overheid naar de deelstaten in het kader van het Lambermontakkoord uit 2001
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1207
5-1687 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de vluchtelingen in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1222
5-1688 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de vluchtelingen in Libi
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
 
Herindiening van :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5914
5-1689 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de mogelijke aankoop van Amerikaanse F35-straaljagers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1262
5-1690 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen de distributeurs van groene energie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1275
5-1691 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een strengere aanpak van koppelbazen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1410
5-1692 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het waarheidsgehalte van de Belgische financile statistieken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1416
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5959
5-1693 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de nood aan een werklastmeting bij de verschillende rechtbanken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1435
5-1694 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het acute tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1436
5-1695 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de betaling van boetes in het kader van de vliegbewegingen rond Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1437
5-1696 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de uitvoering van het luchthavenakkoord
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1439
5-1697 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het hoge recidivepercentage bij jonge delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1440
5-1698 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het afkopen van een vordering in de Sabena-strafzaak
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1454
5-1699 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het tekort aan huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1469
5-1700 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de bewapening van Belgische schepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1472
5-1701 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een mogelijke rem op de toepassing van de wet op de opheffing van het bankgeheim
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1473
5-1702 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de aankoop van een art-nouveauhuis in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1485
5-1703 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de macabere campagne van het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1499
5-1704 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het gebruik van mistlichten bij files
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1500
5-1705 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de ingrijpende plannen van de ad-interimdirecteur van een aantal federale musea
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1520
5-1706 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de levenslang opgesloten gevangenen en de duidelijkheid over hun perspectief
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1523
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5178
5-1707 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de negatieve discriminatie wegens etnische afkomst bij aanwervingen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1525
5-1708 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de waarschuwing voor Amerikaanse toeristen over de hoge onveiligheid van Brusselse metro- en spoorwegstations
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1537
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5868
5-1709 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het aantal buitenlandse ziekenhuispatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1538
5-1710 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het overlijden van een brandweerman bij een interventie op de autosnelweg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1539
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5869
5-1711 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de houding van Belgi omtrent een nieuw protocol over clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1544
5-1712 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de voorlopige hechtenis en mogelijke alternatieven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1546
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5179
5-1713 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het aandeel van de overheid in de hoge energiekosten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1547
5-1714 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de lage belastingen betaald door de vennootschappen met de hoogste winst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1548
5-1715 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1716 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2011
  de executie van een vrouw wegens hekserij in Saudi-Arabi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1717 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2011
  de sijpelende teloorgang van de democratie in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1718 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  het aftreden van president Saleh en de verleende amnestie aan demonstranten in Jemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1719 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  het mensenrechtenrapport van de Bahrain Independent Commission of Inquiry
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1720 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  de EU-richtlijn inzake het recht op informatie in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1721 Patrick De Groote (N-VA) 20/12/2011
  de rapportering van kleine en lichte wapens aan het wapenregister van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1722 Inge Faes (N-VA) 20/12/2011
  het slechte beheer van inbeslaggenomen geld binnen de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1723 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  de open brief en het standpunt van de Brusselse Parketmagistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1724 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de loonschalen van ingenieurs bij het brandweerkorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1725 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1726 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  verschillen in het vervroegd vrijkomen tussen Walloni en Vlaanderen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5180
5-1727 Piet De Bruyn (N-VA) 22/12/2011
  het respecteren van holebi-rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1728 Patrick De Groote (N-VA) 22/12/2011
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1729 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  gerechtskosten in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1730 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de oneigenlijke relatie van de Gentse politie met drugshandelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1731 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de slechtere gezondheidstoestand bij mensen van etnisch-diverse afkomst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1732 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de veroordeling van Belgi voor onmenselijke behandeling van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1733 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/12/2011
  Al-Qada in de Islamitische Maghreb
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1734 Franois Bellot (MR) 22/12/2011
  de mogelijke terugbetaling door bpost van de tussen 1992 en 2009 toegekende staatssteun
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1735 Louis Ide (N-VA) 22/12/2011
  het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen in het kader van de financile verantwoordelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5335
5-1736 Louis Ide (N-VA) 22/12/2011
  niet-nagekomen afspraken in de medische sector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5336
5-1737 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  de huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1738 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  de huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1739 Fatiha Sadi (PS) 22/12/2011
  de borstimplantaten van de firma Poly Implants Prothses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-356
5-1740 Ahmed Laaouej (PS) 22/12/2011
  de procedure aangaande de herschatting van de kadastrale inkomens in artikel 475 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1741 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  het optreden van de hulpdiensten bij een brand in een appartementsgebouw in Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1742 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  de onberispelijkheid van werknemers in de wapensector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1743 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  een rondzendbrief met een lijst van misdrijven waarvoor de misdadiger niet langer opgepakt moet worden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5597
5-1744 Piet De Bruyn (N-VA) 10/1/2012
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5337
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5338
5-1745 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2012
  de toepassing van de Salduz-wetgeving en de omzendbrief van het Brusselse parket
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1746 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de aanwezigheid en de opvolging van wapens van het type P90 en Minimi in Libi
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5131
5-1747 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de impact van de levering en de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in Libi en in andere landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1748 Ludo Sannen (sp.a) 10/1/2012
  de toepassing van de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1749 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/1/2012
  de wijziging van de taalregeling voor de Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1750 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/1/2012
  de afspraken met de Turkse premier Erdogan
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-1751 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  het berekenen van de prestaties van werknemers met een studentenovereenkomst
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1752 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de bevoorrading van de voedselbanken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5770
5-1753 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de voedselbanken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1964
5-1754 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de globale organisatie van de huisartswachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1755 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  een horecaplan
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5962
5-1756 Piet De Bruyn (N-VA) 11/1/2012
  het opnemen van homohaat binnen het preventieplan gewelddadige radicalisering en polarisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1757 Karl Vanlouwe (N-VA) 11/1/2012
  de brand in het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1758 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de ICD-10-classificatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1759 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de nieuwe grondwet en andere wetten in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1760 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2012
  de huiszoekingen bij het Antwerpse parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1761 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2012
  de bonussen bij Dexia Holding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5926
5-1762 Piet De Bruyn (N-VA) 11/1/2012
  de loonsverhoging van de Europese ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1763 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de terugbetaling van Electrabel van te veel gende bedragen aan klanten met een budgetmeter
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1764 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de financile inclusie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1765 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1766 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de sterkere controle van de aanslagen op geheime commissielonen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1767 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de definitie van de rele onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1768 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de invoering van het Ariadnesysteem in de provinciale wapendiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1769 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5870
5-1770 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1771 Freya Piryns (Groen) 11/1/2012
  de reclame voor software op federale websites
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-153)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1429
5-1772 Franois Bellot (MR) 12/1/2012
  de consumptie van alcohol en ander intern vermaak bij de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1773 Franois Bellot (MR) 12/1/2012
  de ongevraagde telefonische verkoop
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6140
5-1774 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de situatie van gevangenen met psychiatrische ziekten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5598
5-1775 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  het voorstel van een enkele zetel voor de eurozone bij het IMF
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1776 Grard Deprez (MR) 12/1/2012
  de stijgende verspreiding van beelden van strafbare feiten door particulieren op de sociale netwerken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1777 Grard Deprez (MR) 12/1/2012
  de kinderhandel voor seksuele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1778 Nele Lijnen (Open Vld) 12/1/2012
  het opsporen van wapentuig in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1779 Patrick De Groote (N-VA) 12/1/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1780 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor Belgi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1781 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2012
  de rol van Nordine Amrani in de Luikse wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1782 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2012
  het hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5580
5-1783 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2012
  het gebruik en het voorschrijven van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1784 Luc Sevenhans (N-VA) 17/1/2012
  de beslissing van de regering om defensie-uitgaven te bevriezen naar aanleiding van de kritiek van de Europese commissie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1785 Luc Sevenhans (N-VA) 17/1/2012
  de vrijwillige opschorting van prestaties
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1786 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2012
  de vertraging van de Minimale Klinische Gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5581
5-1787 Elke Sleurs (N-VA) 18/1/2012
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap betreft
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1788 Dimitri Fourny (cdH) 18/1/2012
  de afschaffing van het examen dat kinesitherapeuten toelaat een eigen praktijk te beginnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1789 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1790 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de verplaatsingen van militairen per taxi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1791 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  het overhevelen van de woonbonus naar de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5963
5-1792 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de omstreden antipiraterijwetgeving in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1793 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de evacuatieproblemen van treinreizigers
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1794 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het verhoogde risico op bloedkanker voor buurtbewoners van kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1795 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  het stopzetten van het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1796 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het jaarverslag van de Staatsveiligheid over terrorisme in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5871
5-1797 Franois Bellot (MR) 19/1/2012
  het project van een kantelbaktrein tussen Brussel - Luxemburg - Straatsburg - Zurich
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1798 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  de permanente vertegenwoordiging van de taliban in Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1799 Franois Bellot (MR) 19/1/2012
  de hervorming van de roerende voorheffing
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6251
5-1800 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2012
  de verdeling van geneesmiddelen in de rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5582
5-1801 Ludo Sannen (sp.a) 19/1/2012
  de plicht van financile instellingen om hun door hacking getroffen klanten te vergoeden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5772
5-1802 Ludo Sannen (sp.a) 19/1/2012
  de controles op de praktijken van aanbieders van consumentenkredieten op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1803 Helga Stevens (N-VA) 19/1/2012
  de gevolgen van het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens inzake het beleid ten aanzien van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1804 Piet De Bruyn (N-VA) 19/1/2012
  het proces tegen de voormalige Egyptische leider Hosni Moebarak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1805 Ahmed Laaouej (PS) 19/1/2012
  de geldelijke situatie van ambtenaren van de FOD Financin die hogere functies ad interim vervullen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1806 Lieve Maes (N-VA) 19/1/2012
  de opheffing van de CO2-korting voor personenwagens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1807 Inge Faes (N-VA) 19/1/2012
  het Brussels parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1808 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de bedenkelijke maatschappelijke situatie van jongeren
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1809 Patrick De Groote (N-VA) 24/1/2012
  de sluiting van belastingkantoren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1810 Patrick De Groote (N-VA) 24/1/2012
  de BTW op rouwdrukwerk
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5964
5-1811 Inge Faes (N-VA) 24/1/2012
  het onderzoek van synthetisch DNA door het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1812 Piet De Bruyn (N-VA) 24/1/2012
  de zelfdoding op het spoor
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5666
5-1813 Piet De Bruyn (N-VA) 24/1/2012
  de Hongaarse grondwetswijzigingen met betrekking tot het huwelijk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1814 Louis Ide (N-VA) 24/1/2012
  de interesten gerealiseerd door de ziekenfondsen op de bedragen opgenomen in het bijzonder reservefonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1815 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de aanbevelingen voor een inclusieve gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1816 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de vrouwonvriendelijke reclame
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1817 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/1/2012
  de uitbreiding van de anonieme sollicitaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1818 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 24/1/2012
  het ambassadepersoneel
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1819 Vanessa Matz (cdH) 24/1/2012
  de consumentenkredieten op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5493
5-1820 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  de gevolgen van het megaproces rond fraude binnen de Regie der gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1821 Nele Lijnen (Open Vld) 25/1/2012
  het aanbieden van flexibele arbeidscontracten aan langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1822 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1823 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1824 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de agressie tegenover treinpersoneel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1825 Marleen Temmerman (sp.a) 25/1/2012
  het vastleggen van een meerjarenbudget voor het Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5649
5-1826 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  het aantal langdurig werkonbekwame werknemers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1827 Piet De Bruyn (N-VA) 25/1/2012
  de vrijmaking van 50 miljoen euro extra Belgische ontwikkelingshulp voor Burundi
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1828 Patrick De Groote (N-VA) 25/1/2012
  het wegwerken van spoorwegovergangen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1829 Richard Miller (MR) 25/1/2012
  de strubbelingen van het federale cultuurbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1830 Franois Bellot (MR) 25/1/2012
  de zelfmoorden op de spoorlijnen van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1831 Christine Defraigne (MR) 25/1/2012
  het beroep van medische pedicure
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5603
5-1832 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6107
5-1833 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  de acute tekorten voor opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1834 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  de beslissing van de Europese Commissie dat bpost 415 miljoen euro staatssteun moet terugstorten
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1835 Louis Siquet (PS) 25/1/2012
  het gebrek aan kennis van het Duits bij bewakingsagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1836 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de aanbevelingen van de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1837 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de tussenkomst van de DAVO wanneer een onderhoudsplichtige tot een collectieve schuldenregelingsprocedure werd toegelaten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1838 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de slechte rangschikking van Belgi in de Index of economic freedom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6170
5-1839 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2012
  de opeenvolging van wanpraktijken in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1840 Dominique Tilmans (MR) 26/1/2012
  de telefoongids voor de provincie Luxemburg uitgave 2012
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5648
5-1841 Franois Bellot (MR) 26/1/2012
  de impact van de nieuwe uurregeling van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1842 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de toestand van de eenheidsmunt
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5965
5-1843 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de ontmoeting met de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1844 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de uitlevering van Hissne Habr aan Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1845 Dominique Tilmans (MR) 26/1/2012
  de afschaffing van treinen in de provincie Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5647
5-1846 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  het sponsoringsbeleid van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  de taalverhoudingen bij het Brussels gerecht en de werklastmeting
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1848 Frank Boogaerts (N-VA) 26/1/2012
  de benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1849 Patrick De Groote (N-VA) 26/1/2012
  de investeringsbudgetten van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1850 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de situatie van drie Belgische kinderen in een Poolse instelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1851 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de projecten in het kader van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1852 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  het reservefonds van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5583
5-1853 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de responsabilisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1854 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5584
5-1855 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2012
  de hongersnood in Somali en voedselhulp vanuit de lucht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1856 Lieve Maes (N-VA) 31/1/2012
  de publieke spiegelsite voor de centrale databank voor gestolen kunst en antiek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1857 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de aanhoudende vertragingen van de treinen naar Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1858 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de informatie over de tarieven van grensoverschrijdende trajecten bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5667
5-1859 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  het verslag van de Franse Autorit de sret nuclaire over de bijkomende evaluaties over de veiligheid van de kerncentrale van Cattenom
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5769
5-1860 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de maatregelen inzake reclame voor alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5535
5-1861 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de uitbreiding van het systeem van n telefoonnummer 1733 in het kader van de huisartsenwachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5536
5-1862 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de agressie tegen vier bewakers van het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5599
5-1863 Ccile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1864 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/1/2012
  het etnisch geweld, de hongersnood en een oliedispuut in Zuid-Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6111
5-1865 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de berekening van de financile verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5585
5-1866 Marleen Temmerman (sp.a) 31/1/2012
  het uitvoeringsbesluit aangaande de wet inzake het verbod op reclame voor esthetische chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5586
5-1867 Marleen Temmerman (sp.a) 31/1/2012
  de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1868 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de regelgeving met betrekking tot opiniepeilingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1869 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2012
  de organisatie van de World Outgames in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1870 Marleen Temmerman (sp.a) 31/1/2012
  een gecordineerd hiv-beleid in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5587
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5588
5-1871 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de ondertekening van het ACTA-verdrag door de EU en Belgi
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1872 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de schadelijke stoffen in kinderspeelgoed
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5867
5-1873 Bert Anciaux (sp.a) 31/1/2012
  de inschatting van de potentile dreiging die uitgaat van het hackerscollectief Anonymous
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1874 Claudia Niessen (Ecolo) 2/2/2012
  de hervorming van de Belgische gerechtelijke arrondissementen en de specifieke taalsituatie van het gerechtelijk arrondissement van Eupen - Die Reform der belgischen Gerichtsbezirke und die sprachlichen Alleinstellungsmerkmale des Gerichtsbezirks Eupen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-415
5-1875 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het OIVO en de handelwijze van het onlinespelletje HABBO
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1876 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het ontbreken van wettelijke informatie bij onlinekredietaanbieders
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1877 Marie Arena (PS) 2/2/2012
  de situatie in de Libische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1878 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het kopiren van computerdata door de fiscus
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6252
5-1879 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  de boekhouding van de verenigingen van mede-eigenaars
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1880 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2012
  het sluiten van ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1881 Inge Faes (N-VA) 2/2/2012
  het gebruik van de polygraaf in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1882 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2012
  de werking van Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1883 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1884 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de bijsturing van de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1885 Marleen Temmerman (sp.a) 2/2/2012
  de aanbevelingen van de ETHEALTH-werkgroep en de interculturaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1886 Marleen Temmerman (sp.a) 2/2/2012
  de aanbevelingen van de ETHEALTH-werkgroep met als titel "naar een interculturele gezondheidszorg"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1887 Christine Defraigne (MR) 2/2/2012
  het in overeenstemming brengen van de liften met de nieuwe normen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5765
5-1888 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  het vrijgeven van lichamen bij rechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1889 Marie Arena (PS) 2/2/2012
  het sluiten van ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1890 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van werknemers die de trein gebruiken
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1891 Richard Miller (MR) 2/2/2012
  het verslag van de Franse justitie over de aanslag van 6 april 1994 in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1892 Richard Miller (MR) 2/2/2012
  de achteruitgang van Belgi inzake innovatie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-1893 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  huiselijk geweld bij etnische minderheden en het stijgend aantal vrouwen van allochtone afkomst in vluchthuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1894 Fatma Pehlivan (sp.a) 2/2/2012
  de eerwraak
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1895 Marleen Temmerman (sp.a) 2/2/2012
  lacunes in de aanpak van eergerelateerd geweld in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1896 Louis Ide (N-VA) 2/2/2012
  de bloedafnames bij nachtelijke alcoholcontroles door huisartsen met wachtdienst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6181
5-1897 Inge Faes (N-VA) 2/2/2012
  de teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1898 Patrick De Groote (N-VA) 2/2/2012
  de vrij verkrijgbare vuurwapens wegens het niet meer vervaardigen van aangepaste munitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1899 Lieve Maes (N-VA) 2/2/2012
  de aandacht van de parketten voor de problematiek van de handel in gestolen kunst en antiek
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1900 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de weinig succesvolle rekrutering voor het leger en de aankondiging van een nieuw statuut
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1901 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de steeds wederkerende mankementen aan de C-130 transportvliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1902 Frank Boogaerts (N-VA) 7/2/2012
  het sluiten van spooroverwegen in verschillende steden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1903 Dirk Claes (CD&V) 7/2/2012
  de looptijd van de verschillende veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1904 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de echte en dringende noden van patinten die antistollingsmedicatie moeten nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1905 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de opvolging van het verslag Aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen voor een Belgisch Plan voor zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-1906 Inge Faes (N-VA) 7/2/2012
  de korte- en langetermijnvisie op de problematiek in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1907 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2012
  de fiscale misbruiken met onderhoudsgelden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-127)
5-1908 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2012
  de werkzaamheden van de federale cordinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8447
5-1909 Fatma Pehlivan (sp.a) 7/2/2012
  de investeringen in basisonderwijs van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1910 Marleen Temmerman (sp.a) 7/2/2012
  de serologische screening bij infertiliteitsbehandeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1911 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/2/2012
  de lening voor toekomstgerichte investeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1912 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de mogelijkheid van bloeddonatie door personen met genetische hemochromatose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1913 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2012
  de vraag van genterneerde psychiatrische patinten aan OCMW's naar een huurwaarborg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1914 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2012
  de tolken gebarentaal in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1915 Inge Faes (N-VA) 7/2/2012
  de gerechtskosten en de vermindering door de commissie voor de gerechtskosten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1916 Inge Faes (N-VA) 7/2/2012
  de overeenkomst tussen Belgi en de Verenigde Staten inzake het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1917 Piet De Bruyn (N-VA) 7/2/2012
  de financiering van "Sudan Advocacy for Development"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1918 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  het toenemend aantal bejaarde en hoogbejaarde gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1919 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de behandeling van verkrachtingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1920 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de vermelding van het nummer van "Tabakstop" op pakjes roltabak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6004
5-1921 Jacky Morael (Ecolo) 7/2/2012
  de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6112
5-1922 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2012
  de gevaarlijke gevolgen van het harde embargo tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1923 Elke Sleurs (N-VA) 7/2/2012
  de dringende medische hulpverlening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1924 Vanessa Matz (cdH) 8/2/2012
  de hervorming van het tijdskrediet
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1925 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2012
  de verplichting van apothekers om in bepaalde gevallen het goedkoopste medicament af te leveren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1926 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2012
  de opvang van minderjarige niet-begeleide asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1927 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/2/2012
  de stand van zaken rond gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5767
5-1928 Inge Faes (N-VA) 8/2/2012
  het foutief betalen van verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-1929 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/2/2012
  het repressieve beleid tegen journalisten in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1930 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/2/2012
  de radicale islamitische sekte Boko Haram in Nigeria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1931 Piet De Bruyn (N-VA) 8/2/2012
  de Isralische oorlogsbereidheid ten aanzien van Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1932 Piet De Bruyn (N-VA) 8/2/2012
  de veiligheidssituatie in de Braziliaanse stad Salvador en in de deelstaat Bahia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6113
5-1933 Piet De Bruyn (N-VA) 8/2/2012
  de situatie van de Oekraense oud-premier Joelia Timosjenko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1934 Freya Piryns (Groen) 8/2/2012
  de werking van de Voogdijdienst en het aanstellen van voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1935 Bert Anciaux (sp.a) 9/2/2012
  de geslaagde noodopvang in Brussel
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1936 Alain Courtois (MR) 9/2/2012
  het koninklijk besluit dat de concrete modaliteiten van de verwerking van de gegevens en de inlichtingen van de algemene nationale gegevensbank moet vastleggen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-1937 Franois Bellot (MR) 9/2/2012
  de stiptheid van de treinen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-1938 Richard Miller (MR) 9/2/2012
  het Europees burgerinitiatief
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1939 Christine Defraigne (MR) 9/2/2012
  de werkgroep die de problematiek van de uitbuiting van bedelende kinderen onderzoekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1940 Ccile Thibaut (Ecolo) 9/2/2012
  het voorzien in eigen regulatiemechanismen voor de melkproductie in Belgi
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1941 Freya Piryns (Groen) 9/2/2012
  de ondertekening van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1942 Dirk Claes (CD&V) 9/2/2012
  de opvolging van de algemene rookregeling en het gebruik van rookfaciliteiten tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1943 Piet De Bruyn (N-VA) 9/2/2012
  het rapport van de hoofden van de Europese missies in Jeruzalem en Ramallah
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1944 Helga Stevens (N-VA) 9/2/2012
  de aanhoudende problemen met het groene nummer van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-1945 Helga Stevens (N-VA) 9/2/2012
  de trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1946 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/2/2012
  het gebrek aan fiscaal voordeel bij het afsluiten van een pensioenverzekering door personen zonder erfgenamen in de eerste graad
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-1947 Huub Broers (N-VA) 9/2/2012
  de erbarmelijke staat van de stoptrein Maastricht-Luik en het gebruik van die trein voor drugstrafiek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1948 Huub Broers (N-VA) 9/2/2012
  de bezoldiging van haar regeringscommissaris in de Raad van bestuur van de Gemeentelijke holding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1949 Huub Broers (N-VA) 9/2/2012
  de bezoldiging van de regeringscommissaris in de Raad van bestuur van de Gemeentelijke holding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1950 Louis Ide (N-VA) 14/2/2012
  het systeem van de financile verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6005
5-1951 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  de terugbetaling door Electrabel van te veel gende bedragen aan klanten met een budgetmeter
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1952 Fatma Pehlivan (sp.a) 14/2/2012
  het taalbeleid van de federale overheid bij aanwervingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1953 Marleen Temmerman (sp.a) 14/2/2012
  de tekortkomingen in het Congolese hiv/aids-beleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6256
5-1954 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2012
  een reeks ontslagen bij Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1955 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/2/2012
  het offensief van de Touaregs in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1956 Patrick De Groote (N-VA) 14/2/2012
  het rapport van Amnesty International met betrekking tot Russische, Wit-Russische en Chinese wapens in Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1957 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/2/2012
  de processen-verbaal wegens betoging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1958 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2012
  de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-lidstaten in Chicago op 20 en 21 mei 2012
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-1959 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-1960 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1961 Nele Lijnen (Open Vld) 15/2/2012
  de aanbevelingen over de bijsturing van de wet inzake het pesten op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1962 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2012
  het bezoek van de dalai lama aan Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1963 Nele Lijnen (Open Vld) 15/2/2012
  de voedselhulp
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1964 Elke Sleurs (N-VA) 15/2/2012
  de voedselbanken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1753
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5771
5-1965 Peter Van Rompuy (CD&V) 16/2/2012
  het eerste commissierapport over de macro-economische onevenwichten in de eurozone en de hele Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1966 Piet De Bruyn (N-VA) 16/2/2012
  het geweld tegen holebi's en transgenders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5887
5-1967 Dirk Claes (CD&V) 16/2/2012
  de gelijkstelling van de periode van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in het kader van het zelfstandigenpensioen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-1968 Willy Demeyer (PS) 16/2/2012
  de manier waarop de sociale netwerken de politiepraktijk wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1969 Franois Bellot (MR) 16/2/2012
  de toekomst van de Thalys Namen-Charleroi-Bergen-Parijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-1970 Richard Miller (MR) 16/2/2012
  het project van een Europees ratingbureau
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5966
5-1971 Richard Miller (MR) 16/2/2012
  de aankondiging door de VN van het einde van de hongersnood in Somali
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6257
5-1972 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  het afgelasten van belangrijke tentoonstellingen in het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5694
5-1973 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de rigide top-down aanpak van de algemeen directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5695
5-1974 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de sluiting van de afdeling "moderne kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5696
5-1975 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  het beleid van de waarnemend algemeen directeur ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5697
5-1976 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de kandidaturen voor algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5698
5-1977 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de opening van het Fin-de-siclemuseum in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5699
5-1978 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de grootschalige plannen tot reorganisatie van de Brusselse federale musea
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5700
5-1979 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2012
  de beslissingen rond de zalen Belgische art nouveau en art deco in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5701
5-1980 Christie Morreale (PS) 16/2/2012
  de gloeilampen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-1981 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  de verlenging van de garantie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1982 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1983 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/2/2012
  de onrustwekkende vrijlatingen van zware jeugdige delinquenten in Brussel
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
5-1984 Patrick De Groote (N-VA) 16/2/2012
  het ontwapeningsproject in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1985 Nele Lijnen (Open Vld) 16/2/2012
  de verkoop op afstand van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1986 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2012
  het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1987 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2012
  de vliegtuigcrash in Congo en de dood van belangrijke leden van de entourage van president Kabila
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6114
5-1988 Louis Siquet (PS) 16/2/2012
  het vrijwilligerswerk van bruggepensioneerden
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1989 Huub Broers (N-VA) 16/2/2012
  de gewestelijke statistische publicaties bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1990 Huub Broers (N-VA) 16/2/2012
  het uitstel en de visie op de werken aan de spoorlijn Kempen-Limburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-1991 Dirk Claes (CD&V) 21/2/2012
  de verduidelijking rond de duur van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1992 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2012
  de overstap van militairen naar de Brusselse politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1993 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2012
  het toelaten van het gebruik van draagbare scanners door advocaten bij het Hof van Beroep
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1994 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2012
  de moeilijkheden met een vergunning voor Uplace Machelen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-1995 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2012
  een staking bij de Rijksdienst voor pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
5-1996 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2012
  de uitspraken van Vladimir Poetin over defensie-uitgaven
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6115
5-1997 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2012
  zijn onderhoud met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6116
5-1998 Lieve Maes (N-VA) 23/2/2012
  het onderzoek naar valsheid in geschrifte in het dossier Sabena
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-1999 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2012
  het verminderd aantal controles op vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2000 Marleen Temmerman (sp.a) 23/2/2012
  multiresistente tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6006
5-2001 Karl Vanlouwe (N-VA) 23/2/2012
  de problematiek van de mensenrechten tijdens recente ontmoetingen met China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6127
5-2002 Lieve Maes (N-VA) 27/2/2012
  de opvolging van het actieplan 2011-2014 Diversiteit in de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-153)
5-2003 Peter Van Rompuy (CD&V) 27/2/2012
  de nieuwe antimisbruikbepaling
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2004 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2012
  zijn bezoek aan Centraal Afrika in maart
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6128
5-2006 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2012
  het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2007 Bert Anciaux (sp.a) 29/2/2012
  de kinderarbeid en de handelsovereenkomst met Oezbekistan met betrekking tot textielproducten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6129
5-2008 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 29/2/2012
  de inperking van de vrije meningsuiting in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6130
5-2009 Huub Broers (N-VA) 29/2/2012
  de problemen bij de implementatie van een eigen informaticasysteem bij de gentegreerde politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2010 Christie Morreale (PS) 29/2/2012
  de tax shelter
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2011 Bert Anciaux (sp.a) 29/2/2012
  de tewerkstelling van slachtoffers van mensenhandel als schoonmakers van Brusselse treinstations
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2012 Bert Anciaux (sp.a) 29/2/2012
  de strategie met betrekking tot de aanwervingen van federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6303
5-2013 Luc Sevenhans (N-VA) 29/2/2012
  de aanduiding van hogere officieren en opperofficieren
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5866
5-2014 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de overeenkomsten tussen de federale overheid en de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2015 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de gevolgen van de Salduz-wet op de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2016 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de werking van het Interventiekorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2017 Patrick De Groote (N-VA) 29/2/2012
  de erkenning van wapenhandelaars en tussenpersonen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2018 Louis Ide (N-VA) 29/2/2012
  het hadroncentrum dat het Waalse gewest wil oprichten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6007
5-2019 Patrick De Groote (N-VA) 29/2/2012
  het derde en het vierde spoor tussen Brugge en Gent ter hoogte van Moerbrugge
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2020 Richard Miller (MR) 29/2/2012
  de veroordeling van de Wit-Russische activist Ales Bialiatski
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6131
5-2021 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  het toezicht van de taalinspectie op het volwassenenonderwijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2022 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  de veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse justitiepaleis
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2023 Nele Lijnen (Open Vld) 1/3/2012
  de wapenleveringen aan Qatar en de doorvoer naar Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6132
5-2024 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  de garanties van de Griekse regeringspartijen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6199
5-2025 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  de huidige Libische situatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6133
5-2026 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  de Belgische inspectiemissie naar Damascus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6134
5-2027 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  het actieplan preventie gewelddadige radicalisering en polarisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5888
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6108
5-2028 Inge Faes (N-VA) 1/3/2012
  de identiteitsbepaling in de strafrechtketen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2029 Louis Ide (N-VA) 1/3/2012
  de toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5913
5-2030 Louis Ide (N-VA) 1/3/2012
  de toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6008
5-2031 Louis Ide (N-VA) 1/3/2012
  de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6009
5-2032 Fatiha Sadi (PS) 6/3/2012
  het beleid inzake bijstand aan stotterende mensen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6010
5-2033 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de ontvangen bedragen naar aanleiding van minnelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2034 Frank Boogaerts (N-VA) 6/3/2012
  de financiering van de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2035 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de tuberculose in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2036 Dalila Douifi (sp.a) 6/3/2012
  de asielaanvragen uit de Balkan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2037 Jan Durnez (CD&V) 6/3/2012
  de cordinatoren van de "OPZ+"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6109
5-2038 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  het centraal bestand van berichten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2039 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/3/2012
  de "EU-China Cyber Taskforce"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6135
5-2040 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-144)
5-2041 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de terugvloeiing naar Justitie van boetes, verbeurdverklaringen en betaling van gerechtskosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2042 Inge Faes (N-VA) 6/3/2012
  de informatisering van de schuldbemiddelingsprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-157)
5-2044 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  de activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam"
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2045 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  de activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2046 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  de toekomst en de werking van de Executief van de Moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2047 Patrick De Groote (N-VA) 6/3/2012
  de Hypotheekbedienden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2048 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  het uitbesteden van politietaken aan particuliere beveiligingsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6283
5-2049 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2012
  een verbod voor het uitstallen van vuurwapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2050 Cindy Franssen (CD&V) 6/3/2012
  het hoge gebruik van antipsychotica bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2051 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6359
5-2052 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de zelfstandigen in bijberoep
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2053 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de hervorming van de status van staatlozen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2054 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de uitzetting van onderdanen van de Europese Unie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2055 Ahmed Laaouej (PS) 8/3/2012
  de inschrijving van auto's van in Belgi verblijvende personen in het Groothertogdom Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2056 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het verbeteren van het systeem BVBA Starter met een kapitaal van n euro
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2057 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het gebrek aan controle inzake cabotage
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6578
5-2058 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  de Belgische transportbedrijven die zusterbedrijven oprichten in het Oostblok
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2059 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het verzamelen van persoonlijke gegevens door de ontwerpers van gratis Android applicaties
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2060 Bert Anciaux (sp.a) 8/3/2012
  het aantal ontsnapte gevangenen en hun opsporing
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2061 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/3/2012
  de vluchten vanuit Brussel naar de illegale Ercanluchthaven in noordelijk Cyprus
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2062 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 8/3/2012
  de terugbetaling van HAART-therapie voor patinten met hepatitis C genotype 1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2063 Richard Miller (MR) 8/3/2012
  de impact van de Arabische lente op Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6136
5-2064 Franois Bellot (MR) 8/3/2012
  de rekruteringsacties van de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2065 Jacques Brotchi (MR) 8/3/2012
  de pretecho's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2066 Grard Deprez (MR) 8/3/2012
  het gebrek aan schietstands die aan de wettelijke normen voldoen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2067 Armand De Decker (MR) 8/3/2012
  de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2068 Richard Miller (MR) 8/3/2012
  het Palestijnse verzoeningssakkoord van Doha
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6137
5-2069 Christine Defraigne (MR) 8/3/2012
  het oprichten van de commissie voor onderhoudsbijdragen voorzien in de wet van 19 maart 2010
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2070 Grard Deprez (MR) 8/3/2012
  de privatisering van een aantal politietaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2071 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  de bescherming van minderheden in Iran en in het bijzonder van de Arabisch sprekende Ahwazi-minderheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6138
5-2072 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  het anonieme cv
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2073 Hassan Bousetta (PS) 8/3/2012
  het open access-beleid tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2074 Bert Anciaux (sp.a) 8/3/2012
  het blokkeren van bankrekeningen van de Belgische ambassade door en in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6139
5-2075 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 8/3/2012
  de aanwending van het bloed van hemochromatosepatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6011
5-2076 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/3/2012
  de veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-144)
5-2077 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/3/2012
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2078 Cindy Franssen (CD&V) 8/3/2012
  vrouwen en klimaatverandering
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-147)
5-2079 Inge Faes (N-VA) 8/3/2012
  de informatisering van de schuldbemiddelingsprocedure
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-2080 Bert Anciaux (sp.a) 14/3/2012
  het investeren in kernwapens door Belgische financile instellingen in eigendom of met omvangrijke aandelen van de Staat
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6345
5-2081 Bert Anciaux (sp.a) 14/3/2012
  de mogelijke verhoging van het maximumvermogen van elektrische fietsen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2082 Patrick De Groote (N-VA) 14/3/2012
  het verlies, de diefstal en de registratie van wapens in een databank bij Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2083 Patrick De Groote (N-VA) 14/3/2012
  de exportverzekeringen van wapencontracten door de Nationale Delcrederedienst/ONDD
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2084 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het Belgisch begrotingskader en de Europese vereisten
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2085 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het "Two-pack"
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6253
5-2086 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het Belgisch begrotingskader en de Europese vereisten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6254
5-2087 Marleen Temmerman (sp.a) 14/3/2012
  het verbod op gebruik van de kleurstof 4-MEI in cola
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2088 Marleen Temmerman (sp.a) 14/3/2012
  de voedselveiligheid en de hyginecontrole bij horecazaken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2089 Dalila Douifi (sp.a) 15/3/2012
  de te treffen maatregelen om de staat, de brandveiligheid en de controle van bezoekers van het Brusselse Justitiepaleis te verbeteren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6182
5-2090 Ludo Sannen (sp.a) 15/3/2012
  de inning van en de controle op de gewestbelastingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2091 Huub Broers (N-VA) 15/3/2012
  de gerechtskosten die een Brusselse agent moet betalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2092 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  een mogelijke belangenvermenging bij het opstellen van het "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6012
5-2093 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de aanbevelingen van de Belgian Society for Reproductive Medicine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2094 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het draagmoederschap in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2095 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het gebruik van het AEG-Prescom-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2096 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de behandeling van mevrouw Annie Chebeya door de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6651
5-2097 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de continuteit van de projecten na de recente besparingsoperatie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6258
5-2098 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6013
5-2099 Freya Piryns (Groen) 15/3/2012
  de omzetting van de Europese richtlijn 2011/36/EU over mensenhandel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6286
5-2100 Richard Miller (MR) 15/3/2012
  het risico dat de Afghaanse soldaten voor de Belgische militairen in Afghanistan vormen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2101 Franois Bellot (MR) 15/3/2012
  de nauwgezette controleacties op de autosnelwegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6014
5-2102 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6032
5-2103 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het ter beschikking stellen van voorschriftvrije medicatie aan zorgverleners vanuit de ziekenhuisapotheek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6015
5-2104 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  de aflevering van medicijnen uit een ziekenhuisapotheek in een buitenlands ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6016
5-2105 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  de rookkamers in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6017
5-2106 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  het verdwijnen van Belgische toplui aan het hoofd van Electrabel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2107 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/3/2012
  de toekomst van de vice-gouverneur van Brussel in het kader van de zesde staatshervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6586
5-2108 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/3/2012
  de fiches van de administratie met betrekking tot de zesde staatshervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6587
5-2109 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  het afkopen van processen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6287
5-2110 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de aanslag op de moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6284
5-2111 Bart Tommelein (Open Vld) 15/3/2012
  de concurrentievervalsing van bepaalde mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2112 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de Belgische allianties binnen de EBWO en het IMF
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2113 Hassan Bousetta (PS) 15/3/2012
  het Schengengebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2114 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de maatregelen die genomen werden na de aanslag op de moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6285
5-2115 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de technische bijstand aan Tunesi, Egypte en Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6635
5-2116 Willy Demeyer (PS) 15/3/2012
  de geldende veiligheidsmaatregelen bij internationale voetbalwedstrijden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6110
5-2117 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de optimale veiligheidsvoorschriften voor busreizen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2118 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het hergebruik van medische hulpmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6428
5-2119 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6018
5-2120 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de rode vlaggen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2121
5-2121 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de "rode vlaggen"
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2120
5-2122 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de analyse van de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6019
5-2123 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de overheveling van de Colleges van geneesheren en de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen tengevolge van het communautair akkoord
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6020
5-2124 Piet De Bruyn (N-VA) 15/3/2012
  de terugbetaling van psychotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6381
5-2125 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de jaarlijkse vernietiging van vijfduizend bloedzakjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2126 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de tarieven van SMS-spelletjes en van ongewenste SMS-berichten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2127 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/3/2012
  de evaluatie van de werking van het Internationaal Strafhof ter gelegenheid van de eerste veroordeling
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6636
5-2128 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de impact van gecoat zaad op de bijenkolonies
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2129 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de verwarmingstoelage toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6761
5-2130 Caroline Dsir (PS) 20/3/2012
  de opleiding van politieagenten inzake jeugd
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2131 Inge Faes (N-VA) 21/3/2012
  de meldingsplicht en de samenwerking van ziekenhuizen met de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2132 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2012
  het seksueel geweld en het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-2133 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de repressie in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-2134 Marie Arena (PS) 21/3/2012
  de blokkade van de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6637
5-2135 Patrick De Groote (N-VA) 21/3/2012
  de situatie in de Myanmarese deelstaat Kachin
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2136 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de mensenrechtenschendingen in Azerbeidzjan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2137 Richard Miller (MR) 21/3/2012
  de financiering van de provinciale verkiezingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-2138 Richard Miller (MR) 21/3/2012
  de hervorming van de cacao-filire in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2139 Dominique Tilmans (MR) 21/3/2012
  het Musis-programma
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6544
5-2140 Louis Ide (N-VA) 21/3/2012
  de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6021
5-2141 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6259
5-2142 Bert Anciaux (sp.a) 22/3/2012
  de opmars van tuberculose in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2143 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de concentratie van de seinhuizen van het Infrabel-netwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2144 Cindy Franssen (CD&V) 22/3/2012
  de evaluatie en herziening van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7482
5-2145 Zakia Khattabi (Ecolo) 22/3/2012
  het taalexamen "artikel 5" voor magistraten bij Selor
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6288
5-2146 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de salafistische beweging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2147 Dimitri Fourny (cdH) 22/3/2012
  brucellose
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6614
5-2148 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de bestrijding van geweld tegen NMBS-personeel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6459
5-2149 Fabienne Winckel (PS) 27/3/2012
  het uitbetalen van een vergoeding aan niet-stakende werknemers
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6360
5-2150 Marie Arena (PS) 27/3/2012
  het onderzoek van het Rekenhof inzake het financieel beheer van de FOD Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6638
5-2151 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6260
5-2152 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6261
5-2153 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de website en het e-bookbeleid van de Koninklijke Bibliotheek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2154 Bert Anciaux (sp.a)