Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2010-2011

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
5-243 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Aangetekende zendingen - Weigeringen en niet-afgehaalde zendingen - Aantallen
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 12/1/2011
5-244 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Spoorwegpolitie - Gebrek aan personeel - Gebrek aan een centrale locatie - Discriminatie tussen de leden van de lokale en de federale politie
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 7/12/2010
5-245 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid in en rond spoorwegstations - Nieuwe rondzendbrief - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 22/12/2010
5-246 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Studenten - Leefloon - Aantallen
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-247 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating
  Verzending vraag 21/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-248
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4445
5-248 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating
  Verzending vraag 21/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-247
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4468
5-249 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-10
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4363
5-250 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Invaliditeit per ziektegroep
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 13/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-11
5-251 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Toezicht op de ratingbureaus
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 28/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-17
5-252 Richard Miller (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Veiligheid - Investeringen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4324
5-253 Richard Miller (MR) minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4325
5-254 Richard Miller (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Duitse spoorwegen - Hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen - Gevolgen voor BelgiŽ en voor Brussel
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 11/7/2011
5-255 Richard Miller (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven Brussel - Eventuele komst van een derde bagageafhandelaar- Koninklijk besluit - Inhoud
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-256 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische ambassades en consulaten - Eventuele reorganisatie - Cijfermatige evaluatie van de Belgische aanwezigheid in het buitenland - Resultaten - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-257 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Besnijdenis - Bestrijding - Rapport van de experts van december 2009 - Besluiten - InterministeriŽle Conferentie - Aangehouden actiemogelijkheden - Genitaal onderzoek van de meisjes tijdens het medische schoolonderzoek
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-258 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3950
5-259 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Notulen met de beslissingen van de algemene vergadering - Opname van de namen van de aanwezige eigenaars of lasthebbers
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-260 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-261
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3951
5-261 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-260
5-262 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zaventem - Vrachtvervoer - Veiligheidsproblemen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 17/12/2010
5-263 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-264 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Artsen en tandartsen - Contingentering - Hoog aantal nieuwe studenten in Franstalige universiteiten - Impact op de gezondheidszorg
  Verzending vraag 5/11/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-684
5-265 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-266
5-266 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 3/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-265
5-267 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4364
5-268 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4365
5-269 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Metaaldiefstallen - Aantallen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 7/12/2010
5-270 Richard Miller (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telecomoperatoren - Facturen - Rappelkosten - Eventuele gedragscode
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-271 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) - Algemene Vergadering - Europese Unie (EU) - Beter statuut - Weigering van de landen van Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Oceaan - Redenen - Alternatieven
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 21/3/2011
5-272 Richard Miller (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbare besturen - Gebruik van spraakservers en van het internet - Klachten - Vermenselijking van de communicatie met de burgers - Toegang tot het internet - Uitsluiting van een deel van de bevolking
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 23/5/2011
5-273 Richard Miller (MR) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Toegang tot water - Cijfers - Aanbevelingen van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Toepasbaarheid
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-274 Richard Miller (MR) minister van Justitie  
  Magistraten - Aantal - Daling - Afwezigheden - Gerechtelijke achterstand - Eventuele oplossingen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 21/2/2011
5-275 Richard Miller (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Gas - Prijs - Verhoging in 2009 en 2010 - Prijsdaling - Vooruitzichten voor de winter 2010 -2011 - Gezinnen in moeilijkheden - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-276 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorgen - Budget - Vermindering - Nieuwe initiatieven - Financiering - Beperking
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-277 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-278 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventiecampagnes - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Begroting - Gewicht op de uitgaven - Vermindering - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 29/6/2011
5-279 Christine Defraigne (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Passwords - Keuzen - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-280 Christine Defraigne (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Sociale netwerken - Gevaar - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-281 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-282 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Hervorming - Kostprijs - Uitvoering - Staking van de brandweermannen - Eventuele minimumdienst
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-283 Karl Vanlouwe (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4289
5-284 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Turkije - Gesprekken met het oog op de toetreding tot de Europese Unie (EU) - Turks-Cypriotisch handelsinitiatief
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 1/3/2011
5-285 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Huurrecht - Herstelling van een gehuurde woning - Verantwoordelijkheid
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-286 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 22/12/2010
5-287 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst - Uitbrengen van stem in het stembureau waar ze aanwezig zijn
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 20/1/2011
5-288 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Mensenrechten - "Cuban five" - Bezoekrecht van familieleden
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-289 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stalbranden - Aantallen - Aanbevelingen van de brandweerdiensten
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4486
5-290 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoop van een motorfiets door een vennootschap - Aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde - Verwerping door de administratie - Rechtsgronden
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 22/11/2010
5-291 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Aanpassing referteprijs consumptie door Sabam - Berekening van de billijke vergoeding - Referteprijs van de meest genuttigde drank - Impact van de verhoogde bierprijzen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-292 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiŽle situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-293 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privťleven - Aanslag
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 5/7/2011
5-294 Christine Defraigne (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 3/5/2011
5-295 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Benelux-trein - Stand van zaken van het Fyra-project - Afschaffing van de huidige treinen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-296 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Garanderen van een aansluiting - Taxicheques
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-297 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wachttijd aan de loketten - Aankoop van tickets in automaat of op het internet - Afschaffing van mogelijkheid om in de trein een ticket te kopen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-298 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werknemers uit het buitenland - Detachering - Duur van de procedure - Aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-299 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Antwerpen-Centraal - Aantal reizigers - Vergelijking met andere stations
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-300 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4446
5-301 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Autokeuringscentrum in Vilvoorde - Tweetalige aanwijzingsborden - Maatregelen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4472
5-302 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Storting van een forfaitaire verwarmingstegemoetkoming - Vermelding van het adres in het Frans
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-303 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-304
5-304 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 1/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-303
5-305 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Politiediensten - Staatsveiligheid - Hackmethodes - Privacybescherming
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 14/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-306
5-306 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Staatsveiligheid - Hackmethodes - Privacybescherming
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-305
5-307 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Vervalste kunstwerken - Handel - In beslag genomen vervalsingen - Vervolgingen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 21/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-308
5-308 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vervalste kunstwerken - Handel - In beslag genomen vervalsingen - Vervolgingen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-307
5-309 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Goudreserves - Hoge goudprijs - Eventuele verkoop
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 28/3/2011
5-310 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Illegaal downloaden - Verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal - Frans "three-strikes-model" - Standpunt van de Europese Unie
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 19/11/2010
5-311 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Fraude
  Verzending vraag 5/11/2010
  Rappel 4/4/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-312 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Fraude - Opsporing
  Verzending vraag 5/11/2010
  Rappel 4/4/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-313 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Combinatie met een inkomen uit arbeid
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 24/8/2011
5-314 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-319
5-315 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 23/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-319
5-316 Nele Lijnen (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-319
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5112
5-317 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-319
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5120
5-318 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 23/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-319
5-319 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-318
5-320 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Aidsbeleid - Globale aanpak - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 29/6/2011
5-321 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Griekenland - Asielzoekers - Frontex-missie ter bewaking van de Griekse grenzen - Brief aan de minister
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 25/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-322
5-322 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Griekenland - Asielzoekers - Frontex-missie ter bewaking van de Griekse grenzen - Brief aan de minister
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 22/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-321
5-323 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Kantoren van Geraardsbergen - Verhuis van bepaalde diensten
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 18/3/2011
5-324 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Agressief rijgedrag - Cijfergegevens - Oprichting van een meldpunt
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 31/1/2011
5-325 Guido De Padt (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Stakingen - Belgocontrol - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Economische schade - Maatregelen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-326 Guido De Padt (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kilometertellers van personenwagens - Vervalsingen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 1/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-327
5-327 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kilometertellers van personenwagens - Vervalsingen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 22/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-326
5-328 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Contractuele consulaire agenten - Aantallen - Lokaal personeel
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 1/12/2010
5-329 Guido De Padt (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen - Organisatie van een rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-330 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Verloning van het personeel - Verschillen tussen openbare ziekenhuizen en andere ziekenhuisstructuren
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 19/1/2011
5-331 Louis Siquet (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Duitstalige Gemeenschap - Samenwerking - Financiering
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 16/12/2010
5-332 Richard Miller (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Ecologische voetafdruk van BelgiŽ - Verslag "Levende planeet 2010" van het World Wide Fund for Nature (WWF) - Statistieken - Methodiek
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 11/5/2011
5-333 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Daflon - Prijs - Verschil tussen BelgiŽ en Frankrijk - Eventuele prijsdaling
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 9/6/2011
5-334 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internetsite voor de verkoop van geneesmiddelen www.santis.be - Wettelijkheid - Eventuele deontologische fout - Gevaar voor de patiŽnten -verbruikers
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-335 Richard Miller (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Elektrische auto's - Aantal - Oplaadpalen - Initiatief van de firma Total - Uitbreiding - Andere operatoren
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 16/2/2011
5-336 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4158
5-337 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Comittee of Foreign Affairs (Cofacc) - Conferentie - Spreekverbod - Speciale vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 25/11/2010
5-338 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-339 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) - Uitvoeringsgarantie
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-340 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rauwe melk - Q- koorts- Besmettingsgevaar - Raad van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Werkelijke doelstellingen - Wetenschappelijke studie - Preventiecampagnes
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-341 Christine Defraigne (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Verordening (EG) nr.†861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen - Uitvoering - Informatie van de hoven en rechtbanken - Bericht aan de consumenten - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 20/12/2010
5-342 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Maaltijdcheques - Toekomst - Voorbereiding van een alternatief door de grootwarenhuizen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 19/4/2011
5-343 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Anticonceptiepil - Gebruik - Mogelijk hoger sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Groei - Anticonceptiemiddelen - Risico op kanker
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 4/2/2011
5-344 Richard Miller (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Stakingsdag - Kostprijs - Berekening - Methode
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-345 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering van regularisatie - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Vernietiging met terugwerkende kracht - Sociale inspectie - Personeel
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-346 Richard Miller (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Stakingen bij het openbaar vervoer - Openbare bedrijven en openbare diensten - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4326
5-347 Richard Miller (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Moederschaps- en vaderschapsverlof
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-348 Richard Miller (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Slimme elektriciteitsmeters - Kostprijs - Aantal te vervangen meters - Doelstelling van de Europese Unie (EU) - Agenda
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 20/1/2011
5-349 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale ontvoering van kinderen door een van de ouders - Dossiers - Aantal - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal -Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Land van bestemming van de ontvoerd
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 9/11/2010
5-350 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Oeganda - Vervolging van holebi's
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-351 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Oeganda - Vervolging van holebi's - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-352 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Borst- en baarmoederkanker -Erfelijkheidstest - Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KUL - DNA Sequencer - Aanschaf - Begunstigden van de testen - Behandelde patiŽnten -Aantal - Aanschaf in de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 3/3/2011
5-353 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Kandidatuur van BelgiŽ en Nederland - Gevraagde garanties - Gevolgen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-354
5-354 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Kandidatuur van BelgiŽ en Nederland - Gevraagde garanties - Gevolgen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 6/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-353
5-355 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  No border camp - Optreden van de politie - Gebruik van geweld
  Verzending vraag 9/11/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-413
5-356 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Braziliaanse sekte - Igrjea Universal do Reino de Deus (IURD) - Activiteiten in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
5-357 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersreglement - Inbreuken - Boeten en veroordelingen - Belgische en buitenlandse chauffeurs - Discriminaties - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 15/12/2010
5-358 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek
  Verzending vraag 17/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-359
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 5-1189
5-359 Freya Piryns (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-358
5-360 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Aantallen - Weigeringen - Nietigverklaringen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 14/1/2011
5-361 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Statuut van de kunstenaar - Kunstenaarskaart - Invoering
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 21/6/2011
5-362 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Aantallen - Eerste aanvragen - Meervoudige aanvragen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-363 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Provinciaal veiligheidsoverleg Brussel - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Rol van de veiligheidsagenten - Full Integrated Police Action
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 19/8/2011
5-364 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Aangifte strafbare feiten via internet - Werking van eCops - Toepassing van het Nederlandse systeem
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 12/1/2011
5-365 Frank Boogaerts (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Criteria - Ontbrekende controles door personeelstekort
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 24/12/2010
5-366 Rik Daems (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  bpost - Postvolmachten - Aantallen - Geldigheid
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 10/1/2011
5-367 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onverzekerde voertuigen - Aantallen - Opsporingsmethoden
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 25/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-368
5-368 Lieve Maes (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Onverzekerde voertuigen - Aantallen - Opsporingsmethoden
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 24/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-367
5-369 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 17/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-372
5-370 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-372
5-371 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 23/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-372
5-372 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-371
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5121
5-373 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  BelgiŽ - Aidsbestrijding - Opname in de lijst van landen waar de wetgeving een doeltreffende bestrijding in de weg staat
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-374
5-374 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Aidsbestrijding - Opname in de lijst van landen waar de wetgeving een doeltreffende bestrijding in de weg staat
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 24/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-373
5-375 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Schorsing door zwartwerk - Verzameling en uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 17/5/2011
5-376 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Geloofsovertuiging - Privacywetgeving
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-377 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Verhoren door politie, parket en onderzoeksrechters - Aantallen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 12/10/2011
5-378 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Deelname van militairen aan de taalexamens - Promoties - Premies
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 2/3/2011
5-379 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Schorsing door zwartwerk - Uitwisselen van informatie tussen openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 20/4/2011
5-380 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4010
5-381 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitkeringsgerechtigde werklozen - Aanvatten van nieuwe studies - Behoud van werkloosheidsvergoeding - Aantallen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-382
5-382 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitkeringsgerechtigde werklozen - Aanvatten van nieuwe studies - Behoud van werkloosheidsvergoeding - Aantallen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-381
5-383 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Jongerenfuiven - Geweld - Overmatig alcoholgebruik - Bezit of gebruik van drugs
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 3/2/2011
5-384 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Draagmoederschap - Verwantschap tussen de draagmoeder en de wensmoeder - Aantal aanvragen - Aantal positieve adviezen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4238
5-385 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Draagmoeders - Nationaliteit
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4239
5-386 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Draagmoederschap - CommerciŽle voortplantingsindustrie - India, Verenigde Staten, Rusland en OekraÔne - Uitreiking van reisdocumenten door Belgische ambassades en consulaten
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-387 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Draagmoederschap - Evolutie - Aantal aanvragen - Aantal positieve adviezen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 15/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-521
5-388 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Draagmoederschap - Leeftijd van de draagmoeder - Leeftijd van de wensmoeder
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4240
5-389 GŁler Turan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkomgeving - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - Bescherming van de werknemers - Preventiebeleid - Klachten
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 12/9/2011
5-390 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Overheidsbedrijven - Beursgenoteerde bedrijven - Bestuursraad - Aanwezigheid van vrouwen - Doelstelling van 30% - Maatregelen - Standpunt van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 4/7/2011
5-391 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  "Blauwtongziekte" - Verplichte vaccinatie - Einde - Evaluatie - Gunstige effecten van het vaccin - Aanmaak van natuurlijke immuniteit door het vee - Wetenschappelijke studie
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/12/2010
5-392 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nood aan een Instituut voor verkeersongevallenanalyse
  Verzending vraag 17/12/2010
  Antwoord 17/12/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-46
5-393 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Strijdkrachten - Getalsterkte - Evolutie
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 9/9/2011
5-394 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Somaliland - Erkenning door de internationale gemeenschap - Belgische en Europese initiatieven
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-395 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Toegang van kinderen - Contact met een veroordeelde ouder - Regels en toepassing
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 18/10/2011
5-396 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gerechtspsychiaters - Titel - Erkenning - Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen - Advies
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 18/2/2011
5-397 Richard Miller (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Mobiliteit - Motorfietsen - Mogelijkheid om de busstroken te gebruiken - Overleg met de gewesten
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/12/2010
5-398 Richard Miller (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Anticrisismaatregelen - Einde - Gevolgen - Voorstellen van de Union des Classes moyennes (UCM)
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-399 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Racismebestrijding - Gebrekkige toepassing van de bestaande wetgevende teksten
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-400 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Politie - Werking - Geweld en vuurwapens
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-414
5-401 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verenigde naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Asiel en migratie - Geweld - Weinig bijstand aan slachtoffers van mensenhandel
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-402
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-415
5-402 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Asiel en migratie - Geweld - Weinig bijstand aan slachtoffers van mensenhandel
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-401
5-403 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Belgische gevangenissen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-406
5-404 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fietsers - Opstelvakken bij verkeerslichten - Negeren door bestuurders - Gevaar en maatregelen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-405
5-405 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fietsers - Opstelvakken bij verkeerslichten - Negeren door bestuurders - Gevaar en maatregelen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 10/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-404
5-406 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nachtvluchten Zaventem - Aantallen - Opstijgverbod tijdens het weekend - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-568
5-407 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Dubbele mistachterlichten - Verwarring met remlichten - Veiligheid
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 10/1/2011
5-408 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rusthuizen - Tekort aan verpleegkundigen - Verlaging van de minimale bezettingsnormen - Andere oplossingen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4508
5-409 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opdeling per gewest - Opdeling per verzekeraar
  Verzending vraag 24/11/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-683
5-410 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huisartsen - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Uitsplitsing per gewest
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 4/2/2011
5-411 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Generische geneesmiddelen - Voorschriften in 2009 en de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-412 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nieraandoeningen - Dialyse - Cijfers voor 2009 en 2010 - Regionale opdeling
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 14/4/2011
5-413 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globale Medische Dossiers (GMD) - Aantallen in 2009 en de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-414 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station te Eine - Overdekte fietsstalling - Veiligheidscamera
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 22/6/2011
5-415 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Vragen van advies door de federale overheid - Aantallen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-416 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers met het Omnio-statuut - Verlaagd treintarief - Communicatie met de doelgroep
  Verzending vraag 24/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-417 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Transversaal beleid - Federale aandachtsambtenaren
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 15/7/2011
5-418 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Colombia - Administratief Departement van veiligheid - Spionagepraktijken in BelgiŽ
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-419 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Colombia - Administratief Veiligheidsdepartement - Spionagepraktijken in BelgiŽ - Gevolgen
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-420 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4447
5-421 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4448
5-422 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4449
5-423 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4450
5-424 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bank van De Post - Gebruik van het kantorennetwerk van bpost - Concurrentievoordeel
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 6/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-425
5-425 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Gebruik van het kantorennetwerk van bpost - Concurrentievoordeel
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 14/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-424
5-426 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Lagelonenland - Muntmanipulatie - Ondersteuning van de uitvoer - Maatregelen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 28/3/2011
5-427 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersboetes uit het buitenland - Gebruik van het Duits of het Frans - Afspraken in verband met het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 24/12/2010
5-428 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Pakistan - Tolvrije textielinvoer - Bijkomende concurrentiehandicap - Gevolgen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 1/2/2011
5-429 Bart Laeremans (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4474
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5152
5-430 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-431 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4476
5-432 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-433 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 12/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-434 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-435 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-436 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4451
5-437 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-438 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 2/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-439 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4473
5-440 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 27/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-441 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-442 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 1/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-443 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-444 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-445 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-446 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 7/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-447 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 7/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-448 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-449 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450
5-450 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
5-451 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Criminaliteitscijfers - Verschil tussen politiestatistieken en cijfers van het parket
  Verzending vraag 26/11/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-452 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen
  Verzending vraag 29/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4452
5-453 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Nationale informatiecampagne over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Deelname - Budget
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-454 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 7/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-28
5-455 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Het bouwen van nieuwe gevangenissen
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-456
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-67
5-456 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Het bouwen van nieuwe gevangenissen
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-455
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-67
5-457 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Prioritaire konvooien met politiebegeleiding - Criteria - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-458
5-458 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Prioritaire konvooien met politiebegeleiding - Criteria - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-457
5-459 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankencrisis - Steun aan financiŽle instellingen - Terugbetaling en return - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 25/1/2011
5-460 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geldtransporten - Bewaking door de federale politie - Gedragscode ten opzichte van andere weggebruikers - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-461
5-461 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Geldtransporten - Bewaking door de federale politie - Gedragscode ten opzichte van andere weggebruikers - Kosten
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-460
5-462 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Justitie - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Klachten - Behandeling door een andere instantie dan de Hoge Raad voor de Justitie
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 16/9/2011
5-463 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische luchthavens - Veiligheidsmaatregelen - Screening van pakjes
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 5/7/2011
5-464 Lieve Maes (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Capaciteit en bezettingsgraad - Aantal abonnementen en tickets
  Verzending vraag 30/11/2010
  Herkwalificatie 9/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-712
5-465 Lieve Maes (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Project Watermaal-Schuman-Josaphat - Kostprijs en einddatum van de werken
  Verzending vraag 30/11/2010
  Herkwalificatie 24/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-713
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4221
5-466 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielbeleid - Opvangcrisis - Vragen van de Europese Commissie - FinanciŽle steun van Europa
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-467 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5155
5-468 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Gewestelijke opdeling
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4162
5-469 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 23/3/2011
5-470 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4163
5-471 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 en in de eerste helft van 2010 - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4164
5-472 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Antwerpen - Federale politie - Detachering van personeel
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 31/1/2011
5-473 Filip Dewinter (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegale vreemdelingen - RepatriŽring vanuit de stad Antwerpen - Contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-474 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 24/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-475
5-475 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 4/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-474
5-476 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globaal medisch dossier (GMD) - PatiŽntendossier - Bewaring - Overlijden van de geneesheer
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4241
5-477 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandige zorgkundigen, verpleegkundigen en Zelfstandige zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen - Demografische evolutie - Leeftijdspiramide
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-478 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Seksuele meerderjarigheid - Eventuele verlaging van de leeftijd naar veertien jaar - Opinie - Aantal verkrachtingen van minderjarigen - Gevolgen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
5-479 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielprocedure - Hervorming - Motivatie en criteria - Uitwerking - Kostprijs - Verklaringen van de liga voor de rechten van de mens
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-480 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-481 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-482
5-482 Christine Defraigne (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-481
5-483 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ongelijkheid in gezondheid - Voortbestaan - Rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - Maatregelen om de ongelijkheid aan te pakken - Doelstellingen - Samenwerking met andere regeringen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-484 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5634
5-485 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personen met een handicap - Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen - Evaluatie - Verslag - Deelneming van BelgiŽ
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
5-486 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-Generaal Personen met een Handicap - Tevredenheidsonderzoek van 2007 en 2008 - Actieplan - Duur - Uitvoering van de maatregelen - Eventueel nieuw tevredenheidsonderzoek
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/6/2011
5-487 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Grensregio's - Initiatieven van de Nederlandse overheid - Grensmakelaar voor de grensregio's - Contact met de Belgische regering - Reacties
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-488 Cindy Franssen (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Leerplichtcontrole - Domicilieadres in het Rijksregister - Overleg tussen de federale en de Vlaamse overheid
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-489 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Daklozen - Referentieadres - Aantallen - Alternatieve mogelijkheden
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-490 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Daklozen - Opvang - Winterperiode - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/7/2011
5-491 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Federale politie - Inzet van personeelsleden - Kosten - Verblijf in hotels
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 30/5/2011
5-492 Filip Dewinter (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4424
5-493 Lieve Maes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Negatieve loonindexering - Toepassing - Startpositie nieuwe loononderhandelingen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-494
5-494 Lieve Maes (N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Negatieve loonindexering - Toepassing - Startpositie nieuwe loononderhandelingen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-493
5-495 Lieve Maes (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Projecten 3501, 3002 en 3997 - Kostprijs en einddata
  Verzending vraag 3/12/2010
  Herkwalificatie 24/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-714
5-496 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gesloten loketten - Sluiting van loketten en stations - Beleidsprioriteiten
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3952
5-497 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-498
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4011
5-498 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 4/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-497
5-499 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zwakke weggebruikers - Aantal ongevallen - Veiligheidsmaatregelen - Fietserairbags en automatisch remsysteem
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 1/2/2011
5-500 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Station Geraardsbergen - Parkeerproblematiek
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3953
5-501 Bert Anciaux (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - ThuiskopieŽn - Opbrengsten - Gebruik van een deel voor de schepping van werken - Samenwerkingsovereenkomst met de gemeenschappen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Herkwalificatie 9/2/2011
  Antwoord 23/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-576
5-502 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Zuid-Soedan - Referendum - Onafhankelijkheid - Erkenning en steun van BelgiŽ
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-504 Karl Vanlouwe (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Griekenland - Asielzoekers - Frontex-missie ter bewaking van de Griekse grenzen - Brief aan de minister
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 31/1/2011
5-505 Bart Laeremans (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Birmaanse junta - OfficiŽle ontmoeting met generaal-majoor Nyan Wim - Sanctiebepalingen van de Europese Unie
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4475
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5153
5-506 Nele Lijnen (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Vaderschapsverlof - Vaderschapshulp - Toekenning van dienstencheques
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 3/2/2011
5-507 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Opbouw van pensioenrechten - Dagen gelijkgesteld aan professionele activiteit - Aantallen en verdeling
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 1/7/2011
5-508 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  China - Mensenrechten - Falun Gong
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 18/4/2011
5-509 Patrick De Groote (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Specialisatie kunst en antiek - Diefstal of vervalsing - Beschikbare (technische) ondersteuning
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 14/2/2011
5-510 Patrick De Groote (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Douanepersoneel - Technische middelen - Externe expertise
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4122
5-511 Patrick De Groote (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Bijhouden van een register door antiekhandelaars - Controle
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-512
5-512 Patrick De Groote (N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Bijhouden van een register door antiekhandelaars - Controle
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 31/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-511
5-513 Patrick De Groote (N-VA) minister van Justitie  
  Illegale kunsthandel - Illegale antiekhandel - Juridische onderzoeken - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 12/5/2011
5-514 Guido De Padt (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Winterweer - Achterstand in de postbedeling - Klachten
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3954
5-515 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Werkdruk voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Steun - Bedragen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-516 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-517
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4012
5-517 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 14/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-516
5-518 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Thuisbevallingen - Perinatale sterfte - Infecties - Omkadering
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-519 GŁler Turan (sp.a) minister van Justitie  
  Drugsoverlast - Evolutie - Samenwerking tussen de betrokken actoren
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-520 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-521 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 18/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-522 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-523 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 1/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-524 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 10/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-525 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-526 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 30/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-527 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-528 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 24/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-529 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 2/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-530 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 17/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-531 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 4/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-532 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-533 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-534 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-535 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-536 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-537 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 12/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-538 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-539 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-540 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541
5-541 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
5-542 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen in 2009 en de eerste helft van 2010 - Uitsplitsing per gewest
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-543 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Intermutualistisch agentschap - Verzamelen van gegevens - Vergoeding door de overheid
  Verzending vraag 10/12/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 23/8/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-682
5-544 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internering - Commissie tot bescherming van de maatschappij - Aantal behandelde dossiers
  Verzending vraag 10/12/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-681
5-545 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Syndroom van Down - Bepalen van het invaliditeitspercentage - Regionale verdeling
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-546 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bloedtransfusiecentra - Controles - Aantallen
  Verzending vraag 10/12/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-680
5-547 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gebruik van geneesmiddelen in BelgiŽ - Stijging - Resultaten van de rondetafelconferentie - Voorschrijfgedrag per regio
  Verzending vraag 10/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4165
5-548 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 10/12/2010
  Antwoord 10/3/2011
5-549 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen
  Verzending vraag 13/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4166
5-550 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidssector - Schoonmaakpersoneel - Vaccinatie tegen hepatitis B - Terugbetaling
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-551 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Aids - Follow-up van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge
  Verzending vraag 13/12/2010
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3695
5-552 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pesten op het werk - Procedure en beroep - Toezicht op het Welzijn op het Werk - Preventieadviseur - Neutraliteit - Psychologische bijstand van de slachtoffers - Evaluatie van de wet van 11 juni 2002
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-205
5-553 Richard Miller (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Plantentuin van Meise - Personeelsplan en taalkader - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Raad van State - Advies
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 7/7/2011
5-554 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Profylactische behandeling van hiv ( menselijk immuundeficiŽntievirus) met medicatie - Terugbetaling - Aantal behandelde patiŽnten - Budgetten voor 2009 en 2010
  Verzending vraag 13/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-555 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - Vergaderingen - Frequentie - Themaís - Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Voorbereiding
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-556 Richard Miller (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgische musea - Collecties - Opslag - Plaatsprobleem - Oplossing door voorraadvermindering, eigendomsoverdracht, eventuele vernietiging
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
5-557 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tienerzwangerschappen - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Gebruik van anticonceptiemiddelen - Abortus en morning-afterpil - Evolutie sinds de abortuswetgeving
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 12/7/2011
5-558 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg - Uitgaven tussen 2004 en 2009 - Verdeling tussen de gewesten
  Verzending vraag 13/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4167
5-559 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Prenatale screening - Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opdeling per gewest
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
5-560 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgsector - Sociale inspecties - Aantallen en resultaten - CategorieŽn en gewest
  Verzending vraag 13/12/2010
  Herkwalificatie 29/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1155
5-561 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Aantal deelnemers - Kostprijs
  Verzending vraag 13/12/2010
  Herkwalificatie 29/6/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1154
5-562 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Diabetes - Diabetespas - Aantallen
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 14/3/2011
5-563 Lieve Maes (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Project 0711 - Stations en stopplaatsen voor de lijn 36
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 23/3/2011
  Antwoord 27/9/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-715
5-564 Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen en scholen - Geweld - Profiel van daders en slachtoffers - Mogelijkheid tot anonieme aangifte
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-565 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - DNA-onderzoek - DNA-databanken - Goedkoper alternatief
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 22/11/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1504
5-566 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Telefonie - Onderhandelingen met de telecommunicatiebedrijven
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 24/11/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1521
5-567 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Speekseltest - Betrouwbaarheid - Vals positieve resultaten - Alternatieven (en resolutie S 5-605)
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 1/2/2011
5-568 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4113
5-569 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Gerechtspsychiaters - Eenvormigheid van psychiatrisch onderzoek
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-407
5-570 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (CBM) - Werking - Gebrek aan eenvormigheid
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-408
5-571 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - GeÔnterneerden - Psychiatrische behandeling - Zorgteams
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-409
5-572 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden - Tewerkstelling - Re-integratie in de maatschappij
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-410
5-573 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Ontradingscampagnes - Aantallen, kostprijs en inhoud - Effectiviteit
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 17/3/2011
5-574 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Psychiatrie - Gebruik van elektroconvulsietherapie (ECT) - Informatie en instemming van de patiŽnt - Evaluatie
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 23/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-573
5-575 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvang in hotels - Controle - Follow-up en begeleiding
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-576 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Aankoop van gebruiks- en verbruiksgoederen door gedetineerden - Geschenken - Limieten
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-411
5-577 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - GeÔnterneerden - Aantallen
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 1/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-412
5-578 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4040
5-579 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor de Beroepsziekten - Onvolledige cijfers - Verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
5-580 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kobelco - Kobli en Irish Life producten - Onderzoek door de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-581 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kobelco - Kobli en Irish life producten - Oprichting van een meldpunt - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 8/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-582
5-582 Martine Taelman (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kobelco - Kobli en Irish life producten - Oprichting van een meldpunt - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 28/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-581
5-583 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Oezbekistan - Katoenoogst - Kinderarbeid - Sancties
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-584 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-585 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-586 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-587 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-588 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 3/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-589 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-590 Bert Anciaux (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 27/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-591 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-592 Bert Anciaux (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-593 Bert Anciaux (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-594 Bert Anciaux (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 1/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-595 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-596 Bert Anciaux (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 18/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-597 Bert Anciaux (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-598 Bert Anciaux (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-599 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-570
5-600 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-601 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-602 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-603 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-604 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
5-605 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
5-606 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-607
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-571
5-607 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-606
5-608 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Gebruik van buitenlandse kentekenplaten - Ontduiking van belasting - Onderzoek - Controles
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-609
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-572
5-609 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gebruik van buitenlandse kentekenplaten - Ontduiking van belasting - Onderzoek - Controles
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-608
5-610 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beliris - Werking - Versnippering van het investeringsbudget
  Verzending vraag 16/12/2010
  Herkwalificatie 23/2/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-574
5-611 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-612
5-612 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist
  Verzending vraag 16/12/2010
  Antwoord 1/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-611
5-613 Luc Sevenhans (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Het nut van de AIV (armoured infantry vehicles)- voertuigen uitgerust met 90 mm kanonnen