Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 2010-2011

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

2 resultaten

5-1201 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  de toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 12/7/2011 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 20/7/2011 : verworpen
5-1202 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  de werking van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 12/7/2011 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 20/7/2011 : verworpen