Vragen om uitleg - Ingediend - B.Z. 2010

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

4 resultaten

5-1 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de ontdubbeling van de spoorlijn tussen Turnhout en Herentals
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-41
5-2 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de elektrificatie van de spoorlijn tussen Herentals en Mol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-3 Bart Tommelein (Open Vld) 7/10/2010
  de aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen als politiek mandataris
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-4 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de verdeling van de draagbare computers die werden aangekocht voor de rechterlijke orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)