Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2002-2003

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

5 resultaten

2-974 Didier Ramoudt (VLD) 27/2/2003
  de voorwaarden voor de uitbating van geautomatiseerde zonnecentra
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-990 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  de reglementering van de informatie die verspreid wordt via internet en het Yahoo-vonnis in Frankrijk
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-991 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  de onverenigbaarheden, extraprofessionele activiteiten en tuchtprocedures bij de geÔntegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-992 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  het ontbreken van een officiŽle Nederlandstalige versie van een aantal wetten, besluiten, verordeningen en teksten met een reglementair karakter
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-993 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  het beroep op een digitale rechtbank voor schuldvorderingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken