Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2001-2002

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

12 resultaten

2-606 Erika Thijs (CD&V) 22/11/2001
  de toestand bij De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag ingetrokken
2-613 Anne-Marie Lizin (PS) 29/11/2001
  zijn bezoek aan Congo en Zimbabwe
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-629 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/12/2001
  de nood aan gelegenheidsarbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-643
2-654 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 10/1/2002
  het vertrek van Frans Rombouts bij De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag ingetrokken
2-670 Marie Nagy (Ecolo) 22/1/2002
  het misbruik dat door een senator werd gemaakt van de toelating die hij had gekregen om een gevangene te bezoeken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-674 Jeannine Leduc (VLD) 22/1/2002
  het al dan niet vragen van een toestemming van de cel "Mensenhandel" van het Centrum Leman, om samen met een parlementslid een gedetineerde te bezoeken in het kader van het koninklijk besluit van 21 mei 1965
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
2-694 Jean Cornil (PS) 6/2/2002
  de verklaringen van de president van de Verenigde Staten over de internationale toestand
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-724
2-701 Sabine de Bethune (CD&V) 7/2/2002
  de oproep tot de kandidaten voor de openstaande functie van adjunct-directeur/trice van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
2-745 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/3/2002
  het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-905
2-760 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2002
  het gebruik van genetische testen bij aanwervingen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
2-769 Jacky Morael (Ecolo) 18/4/2002
  het aanvaarden van de "Vision de l'Europe"-prijs in Luxemburg
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
2-831 Clotilde Nyssens (cdH) 27/6/2002
  de plaats van een dienst inzake de BTW
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken