Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 1999-2000

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

5 resultaten

2-67 Philippe Mahoux (PS) 4/2/2000
  het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-68 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 7/2/2000
  het rapport van kolonel Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-71 Erika Thijs (CVP) 8/2/2000
  het rapport Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-73 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 9/2/2000
  het rapport Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-170 Erika Thijs (CVP) 21/6/2000
  het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2000 (commissiehandelingen 2-2)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-188