Vragen om uitleg - Ingetrokken - 1999-2000

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

6 resultaten

2-25 Michiel Maertens (Agalev) 9/11/1999
  de bevoegdheidsgeschillen inzake de nucleaire veiligheid en de mogelijke concurrentievervalsing op de elektriciteitsmarkt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-72 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/2/2000
  de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag ingetrokken
2-95 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 24/2/2000
  de onderhandelingen tussen de lidstaten over de ontwerp-richtlijn "Auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij"
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-106 Georges Dallemagne (PSC) 16/3/2000
  de rol van BelgiŽ in de diamanthandel die wordt gebruikt voor het financieren van het conflict in Angola
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-200 Georges Dallemagne (PSC) 6/7/2000
  het patenteren van menselijke genen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken
2-217 Jacques Santkin (PS) 13/7/2000
  het beginsel van de verhoudingsgewijze vermindering van de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten zijn vrijgesteld en de toepassing daarvan op de Belgische werknemers die in het Groothertogdom Luxemburg werken
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken