Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - B.Z. 1999

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

1 resultaat

2-2 Johan Malcorps (Agalev) 23/9/1999
  de spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Mia De Schamphelaere, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franois Istasse, Jean-Marie Happart, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/11/1999 : verworpen