Resoluties - In behandeling - 2022-2023

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie, ingediend in de Senaat, die tijdens de opgegeven zitting nog in behandeling zijn (of waren).

93 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-25 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied     -
S. 7-26 Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies     -
S. 7-27 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK     -
S. 7-28 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ     -
S. 7-29 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens     -
S. 7-43 Voorstel van resolutie voor een adequate beleidsvoering tegen de radicalisering bij moslimjongeren     -
S. 7-44 Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel     -
S. 7-45 Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen     -
S. 7-46 Voorstel van resolutie met het oog op een meer gemeenschappelijke beleidsvoering van de federale en gemeenschapsoverheden ten aanzien van hun orkesten     -
S. 7-61 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ     -
S. 7-62 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie     -
S. 7-63 Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de mobiliteit op en aan de Brusselse Ring en de verhoging van de levenskwaliteit voor de omwonenden van de Ring     -
S. 7-64 Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in BelgiŽ     -
S. 7-65 Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN     -
S. 7-66 Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar     -
S. 7-67 Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-ArabiŽ in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel     -
S. 7-68 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen     -
S. 7-69 Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken     -
S. 7-70 Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal)     -
S. 7-75 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen     -
S. 7-76 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld     -
S. 7-77 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw     -
S. 7-78 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie     -
S. 7-83 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede     -
S. 7-84 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in BelgiŽ te bestrijden     -
S. 7-85 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiŽnten met hersenaandoeningen     -
S. 7-86 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiŽnten en hun families beter op te vangen     -
S. 7-87 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privťleven als het beroepsleven     -
S. 7-89 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst     -
S. 7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand     -
S. 7-91 Voorstel van resolutie om een interfederaal ęmonitoringmechanismeĽ in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende BelgiŽ     -
S. 7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun     -
S. 7-93 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020     -
S. 7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen     -
S. 7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten     -
S. 7-96 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius     -
S. 7-102 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds     -
S. 7-103 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen     -
S. 7-105 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest     -
S. 7-106 Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+     -
S. 7-111 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije     -
S. 7-124 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen     -
S. 7-125 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland     -
S. 7-129 Voorstel van resolutie teneinde de preventie van stress en burn-outs op de werkplaats te optimaliseren     -
S. 7-144 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking     -
S. 7-160 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen     -
S. 7-165 Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen     -
S. 7-167 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ     -
S. 7-171 Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten     -
S. 7-183 Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee     -
S. 7-189 Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens     -
S. 7-201 Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor     -
S. 7-224 Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren     -
S. 7-228 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking (Covid-19)     -
S. 7-229 Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten     -
S. 7-232 Voorstel van resolutie betreffende de etikettering van voedingsproducten en de verplichting om de wijze waarop de dieren worden geslacht erop te vermelden     -
S. 7-234 Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli     -
S. 7-236 Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul     -
S. 7-241 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden     -
S. 7-247 Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiŽle informatie bij het jaarverslag     -
S. 7-250 Voorstel van resolutie betreffende de wereldwijde toegang tot vaccins in de strijd tegen Covid-19     -
S. 7-254 Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in IsraŽl, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem     -
S. 7-255 Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof     -
S. 7-257 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert     -
S. 7-258 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van BelgiŽ met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten     -
S. 7-264 Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden     -
S. 7-266 Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa     -
S. 7-269 Voorstel van resolutie om breedbandinternet en de brede uitrol van glasvezel gratis te maken     -
S. 7-272 Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen     -
S. 7-285 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat IsraŽl zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert     -
S. 7-327 Voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange     -
S. 7-343 Voorstel van resolutie teneinde de rol van mantelzorger door een ęgenderbrilĽ te bekijken     -
S. 7-347 Voorstel van resolutie betreffende de nieuwe applicaties in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder     -
S. 7-356 Voorstel van resolutie voor een vreedzame regeling van het conflict tussen de Russische Federatie en OekraÔne en
voor de totstandkoming van een nieuwe, inclusieve veiligheidsarchitectuur voor Europa
    -
S. 7-359 Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt     -
S. 7-370 Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen     -
S. 7-373 Voorstel van resolutie met betrekking tot een meldingsplicht voor universiteiten en bedrijven die samenwerken met autoritaire regimes in risicosectoren     -
S. 7-374 Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht     -
S. 7-389 Voorstel van resolutie om artificiŽle intelligentie in de geneeskunde te ontwikkelen     -
S. 7-391 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van een versnelde omschakeling naar een groenere en digitalere economie via de Twin Transition     -
S. 7-407 Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een bijzonder oorlogstribunaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor de Russische oorlogsmisdaden in OekraÔne     -
S. 7-408 Voorstel van resolutie voor meer erkenning en ondersteuning van ouders van levenloos geboren kinderen     -
S. 7-413 Voorstel van resolutie om de billijke toegankelijkheid en nabijheid van geldautomaten in BelgiŽ te verzekeren     -
S. 7-421 Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender     -
S. 7-422 Voorstel van resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen     -
S. 7-423 Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing     -
S. 7-430 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren     -
S. 7-443 Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de LGBTQIA+-gemeenschap in Oeganda     -
S. 7-444 Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld     -
S. 7-452 Voorstel van resolutie betreffende testing van drugs in het raam van een risicobeperkend beleid en van het Europese earlywarningsysteem     -
S. 7-453 Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie     -
S. 7-455 Voorstel van resolutie betreffende de impact van sikkelcelziekte op het privť, school- en beroepsleven en ter verbetering van de aanpak van de problemen en noden van de zieken en hun gezin     -
S. 7-457 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van jodenhaat     -