Wetsontwerpen - In behandeling in de Senaat - 2022-2023

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting momenteel in de Senaat in behandeling zijn.

Geen dossiers in dit geval