Resoluties - Aangenomen voorstellen - 2021-2022

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, werden aangenomen.

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-79 Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 24/6/2022
S. 7-80 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 14/1/2022
S. 7-81 Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/7/2022
S. 7-187 Resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte 24/6/2022
S. 7-211 Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen 17/12/2021
S. 7-244 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties 17/12/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 25/2/2022
S. 7-284 Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven 29/4/2022
S. 7-301 Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof 25/2/2022
S. 7-312 Resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte 24/6/2022
S. 7-316 Résolutie om China te verzoeken een internationale en onafhankelijke delegatie toe te laten Peng Shuai te ontmoeten om zich te vergewissen van zowel haar gezondheidstoestand, als haar levensomstandigheden en vrijheid 25/2/2022
S. 7-329 Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek 8/7/2022
S. 7-330 Resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne 25/2/2022
S. 7-361 Resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne 24/6/2022
S. 7-368 Resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh 8/7/2022