Resoluties - Voorstellen van senatoren - 2021-2022

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-299 Resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen 17/11/2021
S. 7-300 Resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten 17/11/2021
S. 7-301 Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof 17/11/2021
S. 7-309 Resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de «lockdowngeneratie» in de post-Covid samenleving 13/12/2021
S. 7-312 Resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte 15/12/2021
S. 7-316 Résolutie om China te verzoeken een internationale en onafhankelijke delegatie toe te laten Peng Shuai te ontmoeten om zich te vergewissen van zowel haar gezondheidstoestand, als haar levensomstandigheden en vrijheid 12/1/2022
S. 7-327 Voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange 22/2/2022
S. 7-328 Resolutie met betrekking tot de oprichting van een algoritmetoezichthouder 23/2/2022
S. 7-329 Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek 23/2/2022
S. 7-330 Resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne 24/2/2022
S. 7-343 Voorstel van resolutie teneinde de rol van mantelzorger door een «genderbril» te bekijken 22/4/2022
S. 7-346 Resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen 26/4/2022
S. 7-347 Voorstel van resolutie betreffende de nieuwe applicaties in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder 27/4/2022
S. 7-349 Resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan 27/4/2022
S. 7-356 Voorstel van resolutie voor een vreedzame regeling van het conflict tussen de Russische Federatie en Oekraïne en
voor de totstandkoming van een nieuwe, inclusieve veiligheidsarchitectuur voor Europa
8/6/2022
S. 7-359 Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt 15/6/2022
S. 7-361 Resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne 22/6/2022
S. 7-368 Resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh 4/7/2022
S. 7-370 Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen 6/7/2022
S. 7-371 Resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar 6/7/2022
S. 7-373 Voorstel van resolutie met betrekking tot een meldingsplicht voor universiteiten en bedrijven die samenwerken met autoritaire regimes in risicosectoren 7/7/2022
S. 7-374 Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht 7/7/2022
S. 7-382 Resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini 7/10/2022