Resoluties - Voorstellen van senatoren - 2019-2020

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-75 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 8/10/2019
S. 7-76 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 8/10/2019
S. 7-77 Resolutie tot harmonisering van de rechten van de vrouw binnen de Europese Unie op het gunstigste niveau 8/10/2019
S. 7-78 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 8/10/2019
S. 7-79 Resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten 8/10/2019
S. 7-80 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 8/10/2019
S. 7-81 Resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties 8/10/2019
S. 7-83 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 8/10/2019
S. 7-84 Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in BelgiŽ te bestrijden 8/10/2019
S. 7-85 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiŽnten met hersenaandoeningen 8/10/2019
S. 7-86 Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiŽnten en hun families beter op te vangen 8/10/2019
S. 7-87 Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privťleven als het beroepsleven 8/10/2019
S. 7-88 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 8/10/2019
S. 7-89 Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst 8/10/2019
S. 7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 8/10/2019
S. 7-91 Voorstel van resolutie om een interfederaal ęmonitoringmechanismeĽ in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende BelgiŽ 8/10/2019
S. 7-92 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 8/10/2019
S. 7-93 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 8/10/2019
S. 7-94 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 8/10/2019
S. 7-95 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten 8/10/2019
S. 7-96 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 8/10/2019
S. 7-102 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds 16/10/2019
S. 7-103 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen 16/10/2019
S. 7-104 Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm 17/10/2019
S. 7-105 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest 18/10/2019
S. 7-106 Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ 21/10/2019
S. 7-111 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije 29/10/2019
S. 7-114 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 7/11/2019
S. 7-124 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen 27/11/2019
S. 7-125 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/11/2019
S. 7-129 Voorstel van resolutie teneinde de preventie van stress en burn-outs op de werkplaats te optimaliseren 9/12/2019
S. 7-141 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking 7/2/2020
S. 7-142 Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein 12/2/2020
S. 7-144 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking 13/2/2020
S. 7-159 Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied 11/5/2020
S. 7-160 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen 12/5/2020
S. 7-161 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht in geval van homofoob geweld 13/5/2020
S. 7-162 Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren 12/5/2020
S. 7-165 Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen 8/6/2020
S. 7-167 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ 11/6/2020
S. 7-171 Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten 2/7/2020
S. 7-173 Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is 7/7/2020
S. 7-183 Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee 24/9/2020
S. 7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
S. 7-187 Resolutie over de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte 8/10/2020
S. 7-189 Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 9/10/2020
S. 7-190 Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) 9/10/2020