Herzieningsverklaring - Voorstellen - 2019-2020

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-97 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 9/10/2019
S. 7-145 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 19/2/2020
S. 7-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten 26/6/2020