Herziening - Aangenomen voorstellen - 2019-2020

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat werden aangenomen.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-169 Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt 10/7/2020