Herzieningsverklaring - Vervallen - 2002-2003

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet, ingediend in de Senaat, die tijdens de opgegeven zitting zijn vervallen.

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 4/4/2003
S. 2-250 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 4/4/2003
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 28/3/2003
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 4/4/2003
S. 2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 28/3/2003
S. 2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 4/4/2003
S. 2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 28/3/2003
S. 2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 4/4/2003
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 28/3/2003
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 4/4/2003
S. 2-1008 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 4/4/2003
S. 2-1382 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 4/4/2003
S. 2-1383 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 4/4/2003
S. 2-1541 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratisch getoetste totstandkoming van de wetgeving 4/4/2003
S. 2-1546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet 4/4/2003
S. 2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2003