Herzieningsverklaring - Voorstellen - 2002-2003

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1382 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 6/12/2002
S. 2-1383 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 6/12/2002
S. 2-1541 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratisch getoetste totstandkoming van de wetgeving 14/3/2003
S. 2-1546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet 20/3/2003
S. 2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2003