Herziening - Voorstellen van senatoren - 2000-2001

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat door senatoren werden ingediend.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-718 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgische Staatsblad" nr. 88 van 5 mei 1999)
---------------
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht op gelijkheid van Vlamingen en Walen
11/4/2001
S. 2-749 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
---------------
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
15/5/2001