Herziening - Voorstellen van de regering - 2000-2001

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, door de regering in de Senaat werden ingediend.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-575 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
--------------
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe bepaling in te voegen die de bescherming moet verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
14/11/2000
S. 2-657 Herziening van artikel 184 van de Grondwet 14/2/2001
S. 2-697 Herziening van artikel 157 van de Grondwet 22/3/2001