Herziening - Vervallen - 2000-2001

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die ooit in de Senaat in behandeling zijn geweest en, tijdens de opgegeven zitting, zijn vervallen.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 8/3/2001