Herziening - Aangenomen voorstellen - 2000-2001

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat werden aangenomen.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 50-1140 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 8/3/2001
S. 2-465 Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten 8/3/2001
S. 2-657 Herziening van artikel 184 van de Grondwet 22/3/2001