Herziening - Voorstellen van senatoren - 1999-2000

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat door senatoren werden ingediend.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 21/6/2000