Herziening - Voorstellen van de regering - 1999-2000

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, door de regering in de Senaat werden ingediend.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 50-1140 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 8/6/2000
S. 2-465 Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten 8/6/2000