Herzieningsverklaring - Voorstellen - 1999-2000

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-250 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 22/12/1999
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
S. 2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 9/12/1999