Herziening - Voorstellen van senatoren - B.Z. 1999

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat door senatoren werden ingediend.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 2-21 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren 16/7/1999