Herzieningsverklaring - Voorstellen - B.Z. 1999

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 2-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 7/9/1999