Resoluties

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Voorstellen van senatoren 7 40 32 27 26
Aangenomen voorstellen - 8 7 14 6
Verworpen voorstellen - - - - 1
Ingetrokken voorstellen - 2 - - -
Vervallen voorstellen - 4 - 3 -
Niet in overweging genomen - - - 1 -