Publicaties (Legislatuur 2007-2010)

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Aantal parlementaire stukken 238 1144 900 737
Aantal bladzijden Handelingen 46 2325 2759 2380
Aantal bladzijden Handelingen openbare commissievergaderingen 0 108 36 0