Publicaties (Legislatuur 2003-2007)

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Aantal parlementaire stukken 261 1009 974 1121 1539
Aantal bladzijden Handelingen 391 3136 3393 3607 2680
Aantal bladzijden Handelingen openbare commissievergaderingen 0 0 0 0 0