Normatieve functie (Legislatuur 2014-2019)

Herziening van de Grondwet

Herzieningsverklaring Herzieningsverklaring
Herziening Herziening

Wetgevende werkzaamheden

Wetsvoorstellen Wetsvoorstellen - volledige bicameraal en gedeeltelijk bicameraal
Wetsontwerpen Wetsontwerpen - volledige bicameraal en gedeeltelijk bicameraal
Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering Volledig bicamerale procedure (art. 77 van de Grondwet) - Initiatief in de Senaat door regering
Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren Volledig bicamerale procedure (art. 77 van de Grondwet) - Initiatief in de Senaat door senatoren
Art. 77 - overgezonden door de Kamer Volledig bicamerale procedure (art. 77 van de Grondwet) - overgezonden door de Kamer
Art. 81 - Initiatief in de Senaat Gedeeltelijk bicamerale procedure (art. 81 van de Grondwet) - Initiatief in de Senaat
Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer Gedeeltelijk bicamerale procedure (art. 78 tot 80 van de Grondwet) - overgezonden door de Kamer
Evocatie : detail Evocatie : detail

Wijziging van het reglement

Wijziging van het reglement Wijziging van het reglement

Resoluties

Resoluties Resoluties