Handelingen van de plenaire vergadering - Legislatuur 2019-.... - zitting B.Z. 2019 - Buitengewone vergadering - Namiddag

       
1. 7-1   Handelingen van 4/7/2019 (Namiddag) p.3 tot p.23