Handelingen van de plenaire vergadering - Legislatuur 2007-2010 - zitting B.Z. 2007

       
1. 4-1   Handelingen van 28/6/2007 (Namiddag) p.4 tot p.16
2. 4-2   Handelingen van 5/7/2007 (Namiddag) p.4 tot p.20
3. 4-3   Handelingen van 12/7/2007 (Namiddag) p.4 tot p.19