Handelingen van de plenaire vergadering - Legislatuur 2007-2010 - zitting 2007-2008 - Voormiddag

       
1. 4-11   Handelingen van 24/12/2007 (Voormiddag) p.4 tot p.71
2. 4-31   Handelingen van 29/5/2008 (Voormiddag) p.5 tot p.42
3. 4-40   Handelingen van 18/7/2008 (Voormiddag) p.6 tot p.68