Herziening van de Grondwet (Legislatuur 2007-2010)

Herzieningsverklaring

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Ontwerpen - - - -
Voorstellen - 7 3 3
Vervallen - - - -
Ingetrokken - - - -
Aangenomen - - - 2

Herziening

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Voorstellen van de regering - - - -
Voorstellen van senatoren 6 6 6 3
Ontwerpen overgezonden door de Kamer - 3 - -
Aangenomen voorstellen - - 2 1
Verworpen voorstellen - - - -
Vervallen - - 2 -