Controle- en Informatiefunctie (Legislatuur 2003-2007)

Vragen om uitleg

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Ingediend 21 358 644 801 516
Stemmingen over moties - 1 1 13 -
Ingetrokken - 15 17 62 50
Besproken in de plenaire vergadering 21 331 536 593 315
Besproken in openbare commissievergadering - - - - -

Parlementaire vragen

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Schriftelijke vragen 339 1198 1926 2503 1957
Mondelinge vragen 11 397 383 431 293