Commissievergaderingen : 2022-2023


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 12:15  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 17:00  

Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 12:50  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 19  
Duur openbare (hh:mm) 26:50  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 4:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 9:30