Commissievergaderingen : 2021-2022


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 9:45  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 18  
Duur openbare (hh:mm) 26:40  

Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 20:15  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 18  
Duur openbare (hh:mm) 31:20  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 9:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 14:25  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  

Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 25:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 34:00