Commissievergaderingen : 2020-2021


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 27:10  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 10:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 41:40  

Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 31:15  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 25:10  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 7:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 21:50  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  

Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:10