Commissievergaderingen : 2019-2020


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 14:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 20:55  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 24:10  

Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 16:05  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 15:15  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 10:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 9:35  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05