Commissievergaderingen : 2018-2019


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 18:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 35:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:45  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 12:10  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 19:30  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 5:15  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 0:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05