Commissievergaderingen : 2015-2016


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 4:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 32:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:55  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 4:35  

Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 31:15  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie "Radicalisering"
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 7:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 8:35  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 8:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 16:15  

Parlementaire overlegcommissie
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05