Commissievergaderingen : 2013-2014


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 12:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  
voor-, namiddag en avond
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 8:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 36:05  
avond
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 6:40  

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 37:20  
voor-, namiddag en avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 11:30  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 38:00  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 21:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 26:10  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 24  
Duur openbare (hh:mm) 32:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 31  
Duur openbare (hh:mm) 54:40  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 19  
Duur openbare (hh:mm) 28:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 4:45  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 8:43  
namiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 25:45  

Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:50  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 8:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:05  

werkgroep

Werkgroep "Erfrecht"
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:40  

Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:20  

Werkgroep "Ruimtevaart"
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 4:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 6:35  

bijzondere commissie

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:45  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 7:30  

Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:20  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 1:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 20:35  

Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 9:45  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:15