Commissievergaderingen : 2012-2013


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 25:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 18:45  

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 43:05  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 8:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 50  
Duur openbare (hh:mm) 69:05  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 36:50  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 14:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 28  
Duur openbare (hh:mm) 45:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:55  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 43  
Duur openbare (hh:mm) 81:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 29  
Duur openbare (hh:mm) 44:40  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 29  
Duur openbare (hh:mm) 48:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 7:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:55  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 15:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 36:35  

Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:30  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 22:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 14:20  

werkgroep

Werkgroep "Erfrecht"
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:10  

Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:25  

Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 4:25  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:55  

Werkgroep "Ruimtevaart"
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 7:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:50  

Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën"
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 1:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:30  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 9:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:35  

bijzondere commissie

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 4:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:40  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:45  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 3:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 7:05  

Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 3:50  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 3:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 0:40  

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:35  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 7:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 5:25  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30