Commissievergaderingen : 2011-2012


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 18:30  
voor-, namiddag en avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 4:25  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 38:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:35  
avond
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 8:25  

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 29  
Duur openbare (hh:mm) 40:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 39  
Duur openbare (hh:mm) 53:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:05  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 34  
Duur openbare (hh:mm) 60:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:00  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 24  
Duur openbare (hh:mm) 40:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 42  
Duur openbare (hh:mm) 62:35  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 35:40  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 26  
Duur openbare (hh:mm) 43:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:15  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:25  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 21:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 29  
Duur openbare (hh:mm) 52:50  

Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:15  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 4:05  

werkgroep

Werkgroep "Erfrecht"
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 1:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:15  

Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:20  

Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30  

Werkgroep "Ruimtevaart"
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  

Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  

Werkgroep "Mensenhandel"
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  

Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën"
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:55  

Werkgroep "Informatica en vrijheden"
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 7:15  

bijzondere commissie

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:20  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  

Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 7:20  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:25  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 2:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:45