Commissievergaderingen : 2010-2011


vaste commissie

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 28  
Duur openbare (hh:mm) 46:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 59  
Duur openbare (hh:mm) 92:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:30  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 40  
Duur openbare (hh:mm) 66:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 48  
Duur openbare (hh:mm) 83:15  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 50:15  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 4:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 45  
Duur openbare (hh:mm) 90:05  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 24  
Duur openbare (hh:mm) 32:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 9:55  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 14:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 41  
Duur openbare (hh:mm) 70:55  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  

Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 3:30  

werkgroep

Werkgroep "Erfrecht"
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 2:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:55  

Werkgroep "Ruimtevaart"
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:35  

Werkgroep "Mensenhandel"
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:50  

Werkgroep "Informatica en vrijheden"
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:20  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 18:30  

bijzondere commissie

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:10  
voor-, namiddag en avond
Aantal vergaderingen 1  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:05  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 2:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 14  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 2:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:20  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30