Commissievergaderingen : B.Z. 2010


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 3:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:05  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

gemengde commissie

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

Parlementaire overlegcommissie
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:15